اسناد سازمان

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

خانم فرزانهٔ روستایی سازمان ما را بدون ارائهٔ هیچ گونه سند و مدرکی متهم به ارتکاب جرم سنگین هم‌کاری در وقوع جنایت علیه بشریت کرده است. سازمان ما علاوه بر تکذیب قاطع این اتهام، بر حق خود بر پی‌گرد...

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از شما تقاضای عاجل داریم که خواهان آزادی فوری افراد دستگیرشده در جریان اعتراض های جمعی در ایران شوید.

هوگو سابرال

نگرانی های شما مورد توجه من قرار گرفت. من مایلم بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای ادامه اجرای توافق هسته ای و بازگشت به صلح و امنیت در منطقه قائل است تأکید کنم.

بولتن بحثهای کنگره اول، از اول فروردین 1366 تا 15 اردیبهشت 1368

نظر2

آرشیو نشریه اکثریت، 5 اسفند 1362 تا 27 اسفند 1369، از شماره 1 تا 341

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران و جهان از شماره 1 تا 30

گروە کار مطالعاتی و پژوهشی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گسترش رابطە میان ترکیە و اقلیم کردستان، فاکتور جدیدی در مناسبات نوین در منطقە می باشد. باید بە این مناسبات توجە ویژە مبذول شود و آن را در خوانش موقعیتهای جدید در منطقە بشیوەای جدی بکار گرفت،

مصوب کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن و تحول به يک کشور پيشرفته و دمکراتیک، برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما رفع مانع اصلی و گذر به جمهوری دمکراتيک و سکولار...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت،...

نظر17
هیئت رئیسه کنگره ١٣ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره سیزدهم سازمان بر پایه تصمیم کنگره قبل، سر موعد مقرر در تاریخ ٢٩ فروردین ماه سال ١٣٩٢شمسی برابر با ١٨آوریل ٢٠١٣ میلادی، کار سه روزه خود را در شهر برلین (آلمان) آغاز کرد. در مقایسه با کنگره ...

نظر1
کمیسیون تدوین اسناد پایه‌ای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عینى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه...

نظر1
شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

در دو سال گذشته فضای بسته سياسی کشور تداوم يافته، آزادی بيان و انديشه و جنبش های اجتماعی سرکوب شده، فعالين سياسی و مدنی، تشکل های صنفی و سازمان های غيردولتی تحت فشار قرار گرفته، زندان ها از...

نظر2
حمید فرخنده

اخیرا گزارشی از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره ضربات تشکیلاتی وارده به این سازمان از سوی نهادهای امنیتی حکومت در سال های دهه 60 منتشر شده تحت عنوان "آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان...

کیانوش توکلی

در این فایل صوتی نگاهی دارم به جزئیاتی از «آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که اخیرا منتشر شده است . آنچه در اين گفتار می‌اید، دز باره چگونگی لو رفتن تشکیلات مخفی (...

نظر4
کیانوش توکلی

در این فایل صوتی نگاهی دارم به «آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که اخیرا منتشر شده است . آنچه در اين گفتار می‌اید، نکاتی از تاريخ شبکه مخفی فدائيان اکثريت در مقایسه با...

اژدر بهنام

بر اساس داده‌های گزارش می‌توان نتیجه گرفت که ضربات سال 1365 بر تشکیلات سازمان اکثریت، به دلیل مشکلات و ضعف‌های امنیتی در تشکیلات و وضعیت و اطلاعات رژیم، غیرقابل اجتناب بوده است ولی این سوال پیش می...

آنچه پیش رو دارید، گزارش تحلیلی است که "کمیسیون بررسی علل و عوامل ضربات به تشکیلات مخفی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) طی سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" تهیه کرده است. کار کمیسیون در تابستان سال ٢٠٠٨...

نظر1

کمیسیون از دوستان و رفقایی که اسنادی از سازمان را در اختیار دارند، درخواست می کند که آنها را در اختیار سازمان بگذارند تا با تکمیل اسناد موجود و پس از بررسی و دسته بندی آنها، در اختیار علاقه مندان...

ما به سوسياليسمی دمکراتيک به عنوان جامعهاى بر پايه دمکراسی اجتماعی و مشارکتی، ژرفش و گسترش پيوسته دمکراسی و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصميم گيریهای اقتصادی، جامعه ای با سازماندهی...