سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

تداوم بازداشت مختار زارعی و کاوه قاسمی کرمانشاهی نگران کننده است

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان صریحاً اعلام می کند؛ مختار زارعی و کاوه قاسمی کرمانشاهی، دو فعال کردی هستند که دارای پرونده ای بسیار روشن و عملکردی شفاف در زمینه فعالیتهای مدنی می باشند

هشدار نسبت به افزایش خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احسان فتاحیان

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنين نسبت به اجرای قريب الوقوع اين حكم كه میتواند آغازی بر اجرای احكام ديگر فعالان سياسی محكوم به اعدام در كردستان و ايران باشد هشدار میدهد و توجه تمامی فعالان حقوق بشر در داخل كشور و نهادهای حقوق بشری در سطح بين المللی را نسبت به اين خطر جدی جلب میكند...

ترور و کشتار مردود و محکوم است

هرگونه اعمال و اقدامات خشونت بار و هرگونه اقدام به بمب گذاری انتحاری و خودکشی به منظور قتل و دگر کشی و ترور دیگران و هرگونه آسیب رسانی به حقوق وآزادی و جان انسانها به عنوان نمود های از خشونت و ترور است و ارتکاب به این گونه اعمال را نمی توان با هیچ انگیزه یا اهداف سیاسی یا غیر سیاسی توجیه نمود.

اتهامات و اعترافات غیرواقعی و نامتناسب با شخصیت و فعالیتهای عبدالله مومنی است

عبدالله مومنی از معدود چهرههای سياسی و تشكيلاتی در ايران است كه پايبندی راسخ و صادقی نسبت به حقوق بشر ورای ديدگاه سياسی و وابستگی تشكيلاتی خود دارد و هميشه در دفاع از حقوق انسانها و اعتراض به موارد نقض آن در جامعهی ايران، در بين كنشگران پيشگام و ثابت قدم بوده است

بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در خصوص محاكمه ی سخنگوی سازمان ادوار تحكيم وحدت

مگر ما حقوق انسانی و شهروندی نداریم؟

بازپرس شعبه 5نیابت تهران در قسمتی دیگر از صحبت هایش و در پاسخ کبودند که گفته بود« مگر ما حقوق انسانی و شهروندی نداریم؟»گفته است: «سنندج و مهاباد که با انقلاب وبا جمهوری اسلامی نبوده ونیستند، اینها با اروپا همراهند، بروند حقوقشان را از آنها بگیرند»

احزاب و گروهای کرد از خشونت دوری کنند

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اگر چه از قصد و هدف گشت های نظامی گروها و احزاب کرد در مناطق مختلف و ادعای مسلح بودن آنها یا برنامه های آنها برای اقدام نظامی اطلاعی در دست ندارد با این حال از این احزاب از جمله حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله و حزب حیات آزاد کردستان درخواست می نماید از دست زدن به هرگونه اقدام نظامی و یا چریکی که زمینه تجاوز به حقوق بشر و نقض گسترده آن بویژه برای طرف مقابل را فراهم میآورد بپرهیزند

محکومیت سرکوب و کشتار شهروندان و حمایت از اعتراضات و مطالبات مردم ایران

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن آنكه دعوت به برگزاری و انجام تجمعات و راهپيمايیهای مسالمتآميز خيابانی را حق نامزدهای معترض و شهروندان ناراضی میداند و هر گونه برخورد خشونت آميز از سوی نيروهای مسلح وابسته به حكومت در سركوب آنان را محكوم مینمايد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان