سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دولت آینده، معضلات حقوق بشر در ایران را چاره یابی کند!

دولت ایران به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارد، و با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض ها، برای برچیدن زمینه های ترس، بیم و وحشت در جامعه و رفع فقر و نیاز و تبعیض و رنج مردم اقدام و طرق دستیابی به آزادی، عدالت و صلح، حقوق بشر را برای همگان هموارنماید

متن کامل نامه سرگشاده رئیس سازمان دفاع از حقوقبشر کردستان از زندان اوین

از نامزدهای ریاستجمهوری که وعدههای احترام به حقوقبشر را دادهاند تقاضا داریم با اعلام برنامههایی در خصوص توجه به حقوق مردم کردستان، راه حلی دمکراتیک برای حل مسئله حقوق کرد در ایران بیایند. ضروریترین اقدام این برنامه در مراحل بدوی اعلام عفو عمومی در کردستان، آزادی زندانیان سیاسی کرد، دعوت از پناهندگان و تبعیدشدگان اجباری برای بازگشت به کشور و دعوت و شروع به مذاکره با گروهها، احزاب و سازمانهای سیاسی و اپوزیسیون کرد میباشد

آپارتاید موجود علیه مردم کرد و سوءاستفاده از حقوق بشر افشا شود

محمدصدیق کبودوند، رئیس زندانی این سازمان در پیامی که از بند خود در اوین به بیرون از زندان ارسال نموده، از وجود یک سامانه مبتنی بر آپارتاید واقعاً موجود علیه مردم کرد بویژه کردهای هویت خواه، از بایکوت کردن زندانیان سیاسی کرد و تابو شدن نام آنها درمطبوعات داخل کشور و نیز از تناقض در مواضع و عملکرد و پارادوکس درگفتار و رفتار برخی از فعالان حقوق بشری داخلی و سوءاستفاده های سیاسی از این حقوق میگوید.

درخواست تامین حقوق مردم و برقراری صلح و آشتی در کردستانبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

به موجودیت و هویت ملی- قومی و فرهنگی و زبانی ملیت کرد در ایران رسمیت قانونی داده شده و اداره امور محلی و منطقه ای شامل امورسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مردم کرد واگذار شود.

درگیریهای نظامی و چریکی در کردستان پایان یابد

خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان موکداً از حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) درخواست مینماید به فعالیتهای مسلحانه پایان داده و برای کسب حقوق مردم کرد به گفتمان مسالمت آمیز سیاسی روی بیاورد. همچنين از دولت ایران میخواهد تا به توپ باران و گلوله باران مناطق روستایی در اقلیم کردستان پایان دهد.

به نامزد های ریاست جمهوری در ایران

دولت آینده، معضلات حقوق بشر در ایران را چاره یابی کند
دولت ایران به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارد و با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض ها، برای برچیدن زمینه های ترس، بیم و وحشت در جامعه و رفع فقر و نیاز و تبعیض و رنج مردم اقدام و طرق دستیابی به آزادی، عدالت و صلح، حقوق بشر را برای همگان هموار نماید

کیفرخواست جدید و قرار مجرمیت غیابی برای رئیس حقوق بشر کردستان

طبق محتویات پرونده و اطلاعات موجود در آن ... دادسرای کارکنان دولت، دادگاه مطبوعات تهران، در تاریخ شهریورماه 1386 اقدام به انتشار آگهی ای ... نموده است که «آقای محمدصادق (صدیق) کبودوند، رئیس سازمان و مدیر سایت "انسانیت"، به اتهام انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تحت تعقیب بوده و فعلاً مجهول المکان است».

تاکید بر حقوق بشر و حقوق اقلیتهادر بیانیه جمعی از فعالان کرد خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری

جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری کرد با انتشار بیانیه ای خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری بر لزوم تبیین آنها نسبت به مسله ی حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق اقلیتها تاکید کرده اند. در این بیانیه که به امضای یکصد نفر از این فعالین رسیده است، با انتقاد از عدم توجه به حقوق اقلیتها در دوران اخیر بر پایبندی این کاندیداها به گفتمان دمکراسی و حقوق بشر تاکید شده است

سه گزارش از: گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

طى روزها و هفته هاى اخير تعدادى از شهروندان کردستانى و رانندگان خودروهاى عمومى و شخصى طى تماسهاى متعددى، نسبت به برخوردهاى خشن و تبعيض آميز و صدور جريمه هاى سنگين و يا خواسته هاى غيرقانونى ماموران پليس بويژه پليس راه شکايت نموده و اعتراض خود را بويژه به ماموران غير بومى و اعمال تبعيض آميز آنها در کردستان اعلام نموده و خواهان توجه مسئولان و مقامات ذيربط و اصلاح اين وضعيت شده اند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان