سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

چهار گزارش از: گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دادگاه انقلاب اسلامى شهر کرمانشاه ۶ شهروند جوان کرد اهل شهر نودشه، به نامهاى؛" كاوه انورى“،"خالد رسولى“، " جوانان را مرعوب نموده و سپس به آنان گفته شده چنانچه به اتهامات منتسبه معترف شوند در دادگاه تجديد نظر براى آنان تخفيفاتى در نظر گرفته مى شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان