سياست و اقتصاد

فرخ نعمت پور

فیزیکالیسم یا جسمانی انگاری یک نظریە فلسفی است که بر این باور است هر چیزی که وجود دارد قابل تقلیل به خواص فیزیکی است؛ یعنی هیچ چیزی به جز چیزهای فیزیکی وجود ندارد. بی گمان نمی توان اصلاح طلبی در...

ترجمە: ا. م. شیری

فرایندی که در روسیه ما آن را مضحکه می‌نامیم، عبارت است از نابودسازی فرهنگ، تحصیل، علم و دستکاری شعور به کمک رسانه‌های جمعی با استفاده از فنون‌ خاص. این فقط قدم اول است به سوی انسان‌زدایی، به سوی...

صوفی دونگس - ترجمه رضا کاویانی

پس از انتخابات عمومی در نروژ, همه آرا به طور موقت شمارش می شوند. این یک پیروزی آشکار برای یک اتحاد چپ میانه است و به معنی تغییر دولت است. حزب کارگر سوسیال دموکرات به رهبری یوناس گهر استور، با وجود...

برند کرامر - ترجمه رضا کاویانی

نجابت ایجاب می کند که ما با دیگران با احترام رفتار کنیم. نویسنده ما عذاب وجدان داشت و می خواست بداند که چقدر در لپ تاپ او بی توجهی وجود دارد. می خواهد به شما یاد آوری کند که ما چگونه در ارتباط با...

منطقه خاورمیانه به جای آنکه در مورد استفاده از منابع مشترک، به تعامل و گفتگو روی آورد، عملا غرق در جنگ و درگیری است. بدون تردید وجود مسائلی نظیر جنگ، تحریم‌های غربی و ناکارآمدی‌ها در امر حکمروایی...

بهرام رحمانی

دوران جدید سیاست ایران با تکیه بر نظامی‌گری، نمی‌تواند نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی سرکوب کند چرا که بحران مدیریت کرونا و اقتصاد ورشکسته و انزوایی بین‌المللی آغاز شده است. در چنین شرایطی،...

مترجم: ا. م. شیری

در این حالت، هر فرد به یک «هدف» تفنگ پزشکی تبدیل می‌شود. حتی در آفریقا آمار مرگ و میر ناشی از کووید- ١٩ را سر و سامان دادند. اما تهیۀ آمار «مرگ و میر در اثر گرسنگی» هنوز به عقل مقامات سازمان...

مترجم: ا. م. شیری

تعداد اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ١٩٢١ بسیار کم بود. در سال ١٩٢٩ به ٣٠٠٠ نفر رسید. در طول سال‌های ممنوعیت حزب و قتل‌عام، تعداد اعضای حزب به سیصد نفر کاهش یافت (سال ١٩٣۵). امروزه در صفوف...

ترجمه از:
ا. م. شیری

پس از مدت کوتاهی معلوم خواهد ‌شد که این نگرانی‌ها تا چه حد موجه هستند. فعلا، ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می‌گوید: «اگر سلطۀ وحشتناک طالبان در آنجا مجدداً برقرار شود، باید مورد توجه...

عباد عموزاد

روشن است که طرفداران این فکر که دولت فرآورده قرارداد است، میدانند که چنین قراردادی واقعیت تاریخی ندارد و جز یک فرض منطقی، بعنوان پایه بنای نظریه آنها، نیست. باوجود این، مبنای این نظرها ایناست که،...

ترجمه از فرانسه شروین احمدی

قطع وابستگی اقتصادهای خلیج فارس به قیمت دلار، که معتاد به آنست ، برای خانواده های حاکم بدون خطر نیست. اعتراضات به تلاش برای تعدیل این وابستگی در حال افزایش است و جوانان خواستار پاسخگویی کسانی...

کامبیز نوروزی - حقوق‌دان

طرفداران طرح می خواهند آن را طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب کنند. بنا به اصل 85 مجلس نمی تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از...

فرخ نعمت پور

تکرار نصایح اساتید و نخبگان کشور در خصوص همان راهکارها کە در دولتهای پیشین هم مطرح می شدند، نشان از آن دارد کە بخش تکنوکرات و نخبە کشور کماکان راهکار لیبرالیستی برای برونرفت از شرایط اقتصادی کشور...

محمود کرد

این اولین بار نیست که اکثریت بزرگی از مردم به دلیل عدم شرکت و یا تحریم، در انتخابات شرکت نمی کنند، این امر به هیچ وجه موجب خرسندی نیست، در هیچ جای دنیا سرخوردن و ناامید شدن از صندوق رآی دمکراسی...

نظر1
ا. م. شیری

یک نگاه ساده به گزارشات و داده‌های رسانه‌های مختلف در خصوص اوضاع زندگی عامه شهروندان و همچنین، به زندگی تجملی نخبگان فاسد و البته، مسلمان و مؤمن، تقسیم جامعۀ ایران به طبقات آشتی‌ناپذیر را به وضوح...

سعید مقیسه ای

کارشناسان بزرگ ترین ضعف پول را در «انحصاری بودن دولتی» آن می دانند، و می پرسند که چگونه‌ می شود که علارغم اینکه در یک اقتصاد سالم بر علیه «انحصارات» مبارزه می شود ولی اصلی ترین مقوله یعنی «پول» در...

کریستیان کرل، توماس مایر،یورگن شرر - ترجمه رضا کاویانی

امروز پنجم ماه مای، زاد روز کارل مارکس است. او در ۲۰۳ سال پیش در شهر تریرآلمان متولد شد. مارکس یکی از بزرگترین متفکران زمان خود بود. او جوهر شیوه تولید سرمایه داری را آشکار کرد و جهت گیری و امید...

نظر1
علی قره جه لو

در منطق این دوستان، دفاع از ایران، دفاع از جمهوری اسلامی است. خامنه ای چون بد است، پس اسرائیل خوب است. جمهوری اسلامی چون مرتجع است پس حمله به ایران مشروع است. این دوستان همه چیز می گویند، تا از...

ا. م. شیری

مسیر دیگر استفاده از وجوه بدست آمده از نشر ارز ویژۀ غیرنقدی، احتمالا، مبارزه با تغییرات آب و هوایی در متن طرح بدنام بازسازی بزرگ (نوسازی بزرگ) خواهد بود. قرار است در ماه نوامبر اجلاس جهانی آب و...

فرخ نعمت پور

الزام وجود ایدئولوژی برای احزاب سیاسی بدان معنا نیست کە بعنوان مثال در این حوزە خود را بە یک یا دو اندیشمند پایبند و ملتزم کرد. درست بمانند سابق کە یک حزب مارکسیست بود یا لنینیست و یا هر دو. الزام...

نظر1

صفحه‌ها