علی اصغر زاده

براي 16 آذر

اين بود كه جنبش رهايي بخش طبقاتي سرچشمه‌اش دانشگاه شد كه با كاسترو دانشجو، چه گوارا دانشجو، ويتنام هوشي‌مين تحصيل كرده‌ی اروپا وقتي به ميهن بازمي‌گردد آن جا را در اشغال بيگانه می‌بيند و جنبش عموهو آغاز می‌شود، آلنده تحصيل كرده‌ی دانشگاه، گاندي تحصيلاتش در انگليس و با معلمان انگليسي بود، لومومبا تحصيل كرده، رهبر جنبش ضد آپارتايد افريقاي جنوبي ماندلا كه در كانون اشغالگران اروپايي تحصيل كرده بود، دكتر لوتركينگ فارغ التحصيل رشته حقوق و هزاران شخصيت برجسته تاريخ. انديشه‌ي ماركس هرگز جدا از علم نبود و يقين خود ماركس علم بود پس بذري كه ماركس در جهان پاشيده حاصلش محصولات علمي می‌باشد.

اشتراک در RSS - علی اصغر زاده