گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

نامه به کوشندگان چپ دمکرات و سوسياليست درونمرز

برای وحدت چپ دمکرات و سوسياليست

بدون حضور شما در این روند، شمایی که در خود دریا شنا می کنید و حاملین آگاهی‌ها بر زمینه حسی گرم در متن تحولات و روانشناسی جامعه هستید، پروژه جاری اگر هم سترون نماند کم تاثیر خواهد بود. رفقا، ما همگی تنها در با همدیگر بودنمان است که به نیرو بدل خواهیم شد. ما را هیچ وظیفه‌ایی محوری تر از تاسیس چپ دمکرات متحد نیست!

گزارش کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پيرامون استراتژی سياسی

دومین کنفرانس حضوری پروژۀ "وحدت چپ"، که به استراتژی سیاسی اختصاص داشت، طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار شد. مباحث پیرامون استراتژی سیاسی به صورت تفکیک شده در سه بخش، یک- هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی، دو- پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی و سه- روشها و نیروها در دستور قرار داشت.

اطلاعيه برگزاری دومین کنفرانس حضوری پروژەوحدت چپ

دومين کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پيرامون استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. برای اين کنفرانس چند طرح توسط فعالين پروژه وحدت چپ ارائه شده و مقالات متعددی هم تحرير و در سايت ها منتشر گرديده است.

اطلاعيه برگزاری دومین کنفرانس حضوری پروژەوحدت چپ

دومين کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پيرامون استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. برای اين کنفرانس چند طرح توسط فعالين پروژه وحدت چپ ارائه شده و مقالات متعددی هم تحرير و در سايت ها منتشر گرديده است.

فراخوان برای تدوین اسناد (پروژه وحدت چپ)

در عرصه نظری، برنامه ای و استراتژی سیاسی (منشور موسسان) و اساسنامه

روند شکل ‏دهی تشکل چپ بر طبق نقشه راه جريان دارد. تا کنون چندين کنفرانس پالتاکی و يک کنفرانس حضوری برگزار شده و بحث و گفتگو ها پيرامون مسائل نظری چپ (کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟)، الگوهای حزبی، مسائل برنامه ای، استراتژی سياسی و اساسنامه در کنفرانس ها و گروه های کار پيش رفته و مطالب زيادی در زمينه های مزبور تهيه و در سايت ها انتشار يافته است.

گزارش برگزاری کنفرانس پیرامون مبانی وحدت چپ

کنفرانس با شرکت تعداد قابل توجهی از اعضای سه سازمان: اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، گروهی از کنشگران چپ و تعدادی ازفعالین چپ علاقه مند به سرنوشت این پروژه از ساعت ١٠ صبح روز شنبه کار خود را آغاز کرد.
بر اساس برنامه ریزی که انجام گرفته بود، دو پانل برای بحث "کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟" و یک پانل برای بحث "کدام حزب (الگوی حزبی) ؟" در نظرگرفته شده بود. پانل اول و دوم در روز شنبه و پانل دوم در روز یکشنبه برگزار گردید.

اطلاعيه برگزاری کنفرانس پيرامون مبانی وحدت چپ

در کنفرانس، بحث های مفيد و راه گشا انجام گرفت، بر باور به ارزش های چپ، سوسياليسم و دموکراسی به عنوان مولفه هائی از مبانی وحدت و اهمیت دستیابی به مبانی برنامه ای چپ برای کشورمان ایران تاکيد گرديد.

اشتراک در RSS - گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ