مسائل چپ

اینس شوورتنر (۱) - ترجمه رضا کاویانی

ورود به پارلمان همانطور که یک جوان سوسیال دموکرات آن را توصیف می کند به اندازه یک سفر با هم کلاسی ها هیجان انگیز است. و این دقیقاً به این صورت است که وقتی ۴۹ عضو سازمان جوانان که در ۲۶ سپتامبر...

ایرت فن ریل - ترجمه رضا کاویانی

احزاب چپ به ویژه از سقوط سوسیال دموکراسی می ترسیدند. زیرا این حزب در ائتلاف با احزاب دموکرات مسیحی, در دوره های گذشته، آرای زیادی را از دست داده بود. با این وجود, سه سال و نیم بعد، حزب و نامزد...

فیلیپ رویر
ترجمه از:
شروين احمدی

آلنده اولین سوسیالیست دمکراتیکی است که توانست نه توسط انقلاب و بلکه با "اتحاد ملی" که از توافق بین نیروهای چپ میانه با چپ در شیلی بوجود آمده بود توسط انتخابات آزاد قدرت سیاسی را کسب و مراحل ساخت...

یانیس واروفاکیس * - ترجمه رضا کاویانی

بحران آب و هوا و آتش سوزی جنگل ها همیشه در یونان وجود داشته است. اما آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم, آتش سوزی هایی است که با چنین ابعاد فاجعه باری در حال گسترش هستند که بدون شک، به سیاست ریاضت...

تانیا بوزه - ترجمه رضا کاویانی

سرمایه داری در حال تغییر است، یا دارد شکست می خورد، آنچه که ما تا کنون با اصطلاحاتی مانند جهانی سازی تاریخ درک کرده ایم باید کاملاً مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ دراین مصاحبه، ما به نظرات جدیدی آشنا...

فرخ نعمت پور

نهایتا باید گفت کە لنین آنجائی کە هدف استراتژیک (یعنی تغییر در فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی) مطرح است، انتقادش علیە رفرمیستها کوبندە و پیشروانە است، اما آنجائی کە بە ارزیابی نقش آنها در تحمیل...

فرخ نعمت پور

بە بیانی دیگر، هرچند در اینجا توافق آنچنانی بر سر اسلامی بودن یا نبودن انقلاب ٥٧ وجود ندارد، اما توافق در مورد حذف ساواکیها و افراد و جریانات معتقد بە رژیم سلطنتی و نیز جریاناتی کە در جهت انقلاب...

سعید مقیسەای

آلنده در سال۱۹۷۱ از محقق انگلیسی استافورد بیر Stafford Beer که از دو دهه پیش بر روی یک سیستم سایبرنتیکی به نام "مدل سیستم با بقا" با پنج سطح کنترل کار می کرد، دعوت کرد که به شیلی آمده تا در...

آرام بختیاری

اعضای جنبش چریکی نمایانگر جمعی بیقرار بودند و گرچه در سازماندهی تودهها و کارگران ناتوان بودند ولی در جذب جوانان تحصیل کرده طبقه متوسط بسوی آرمانهای عدالتخواهانه سوسیالیستی، سکولار، و مدرن خود موفق...

سعید مقیسه ای

از آنجایی که سوسیال دمکرات ها معمولا فعالیت سیاسی را در چهارچوب قانون اساسی موجود تعریف می کنند به "قانون انتخابات" حاکم بر کشور هم علارغم انتقادات اصلاح طلبانه خود، پایبند هستند و شرکت در...

نظر1
بهمن اميری

من خواننده وقتی هر دو مطلب آقای فرخ نعمت پور را می خوانم، برایم اين سئوال مطرح می شود که چگونه می توان مطلبی در مذمت خشونت کلامی نوشت ولی در عمل با خشونت کلام و بالاتر از آن با اتهام زنی به اعضای...

نظر2
فرخ نعمت پور

سنت بقول انگلس، عبارات تند و خشونت کلام، بعدها توسط انقلابیون چپگرای دیگر، از جملە در آثار لنین ادامە می یابد و در واقع بە خیلی از کشورها و جوامع در سراسر جهان سرایت می کند. یکی از این کشورها...

نظر1
بهرام رحمانی

کمون پاریس فقط ۷۲ روز مدیریت شورایی فرانسه به دست داشت و اولین شورای کارگری و تجربه دمکراتیک و دخالت مستقیم همه شهروندان در جهان بود که گرایشات مختلف کارگری از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها گرفته تا...

یورگن فوگت - ترجمه رضا کاویانی

برای اولین بار پس از گذشت ۳۰ سال، در قلب پایتخت شیلی یک زن کمونیست بنام "ایراسی هاسلر" به ریاست شهرداری سانتیاگو انتخاب شد. او به طرفداران پرشورخود گفت:" انتخابات اخیر، مقدمه ای است برای آنچه که...

نظر1
ماتیاس ابرت
ترجمه از:
رضا کاویانی

در حالیکه اکثریت مردم برزیل در این سوی ساحل اقیانوس اطلس به سختی نگران و در گیر ویروس کرونا هستند، در ماریکا شهری با ۱۶۰ هزار نفر جمعیت تقریباً هیچ کس از وضعیت اقتصادی شکایت ندارد و از بحران...

سعید مقیسه ای

جریان سوم هم عمدتا در سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت است که با پافشاری بر ماهیت سوسیالیسم دمکراتیک خواهان داشتن هویت مستقل خود است و تمایل به فاصله گیری از انقلابیون و براندازان از یک سو و...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ سوئد

سخنرانان در این برنامه عبارت بودند از رقیه دانشگری (فران)، راحله طارانی، اکبر دوستدار و گودرز اقتداری. بانو صابری و حمید احمدزاده، شهناز عضوگروه کر سازمان و رضا کریمی نیز به گزارشها، پیام ها و...

نظر1
اسداللە کشتمند

مردم ما دیدند که بعد از سقوط حاکمیت انقلابی و ورود نیروهای «مجاهد» به کابل اولین اقدام همه آنان چور و چپاول و بی حرمتی به مردم بود. مردم افغانستان تجربه انواع مختلف حکومتها را از سرگذشتاندند و...

ترجمه: رضا کاویانی 

برای بسیاری از دختران و زنان در نپال، خانه خود می تواند محل تجاوز و شکنجه، و زندانی در کنترل مردان باشد. زندانی که در آن، به خطر مرگ نیز منجر می شود. در حال حاضر دو خانه در شهر کاتماندو پایتخت...

گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری - بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی و فلزکار مکانیک.

ما باز هم اعلام می کنیم برخورد نیروی انتظامی با خواهران و برادران مان را در مقابل وزارت کار محکوم می کنیم و امیدواریم جوان خبرنگار کامیار فکور هر چه زودتر آزادشود. در پایان به اطلاع بازنشستگان می...

صفحه‌ها