ساقی لقایی

منتظران سنگ‌هاى مرگبار

١١ نفر، رقم دقيقى براى منتظران سنگسار در زندان‌هاى ايران نيست، تنها در جست و جويى ۴۵ روزه، "شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرايط بحرانى“، با ۷ پرونده زنان در انتظار سنگسار برخورد کردند. در اثناى اين جست و جو دو مرد محکوم به رجم نيز مشاهده شد. سنگسار دو زن ديگر را نيز روزنامه‌ها گزارش کردند که اکنون اين شبکه در پى يافتن آن‌ها هستند.

بخش: 
اشتراک در RSS - ساقی لقایی