الهه رستمی

دستاورد جنبش زنان ايران: برابري جنسيتي به‌‌نفع هر دو جنس

به اعتقاد من، مناسبات مردسالاري جهاني است. اين مناسبات هم در كشورهاي از نظر اقتصادي توسعه‌يافته وجود دارد و هم در كشورهاي در حال توسعه، و در كشورهاي مختلف به شكل‌هاي متفاوتي بروز مي‌كند كه با روند توسعة اقتصادي و سياسي و اجتماعي و مسائل فرهنگي و، از همه مهم‌تر، با مبارزات جنبش زنان اين جوامع ارتباط دارد.

بخش: 
اشتراک در RSS - الهه رستمی