محمدرضا شالگونی

درماندگی جمهوری اسلامی در برابر دانشگاه ها

ولی فقیه علوم انسانی را متهم می کند که انسان را مانند حیوان فرض می کنند. این توصیفی عصبی از پایبندی علوم انسانی به اصل مشاهده و تجربه است، اصلی که اختصاص به این علوم ندارد، بلکه از ضرورت های هر اندیشه و روش علمی است

مالیه عمومی یا خزانه سلطان؟

یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی این است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور نه جزو بخش عمومی تلقی می شود و نه جزو بخش خصوصی. و منابع اقتصادی عظیمی را در زیر کنترل دستگاه ولایت قرار می دهد و در عین حال از حوزه نظارت دیوان محاسبات کشور بیرون می کشد

در جمهوری اسلامی حاکمیت قانون از محالات است

اما در کشوری که فرمانروا بتواند بر جان و مال مردم تسلط مطلق داشته باشد، آیا می شود امیدی به شکل گیری مردم سالاری داشت؟ جمهوری اسلامی ما را به دوران قبل از مشروطیت برگردانده است، نه فقط در عمل، بلکه متأسفانه حتی در تئوری. یعنی ما ناگزیریم نه تنها قلدری مطلق فرمانروایان را تحمل کنیم، بلکه ناگزیریم قلدری آنها را عین قانون مداری بنامیم

نگاهی به بحثهای مربوط به طرح “هدفمند کردن یارانه ها”

طرح “هدفمند کردن یارانه ها” احتمالاً بزرگ ترین جراحی تاریخ اخیر اقتصاد ایران خواهد بود و پیآمدهای اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده ای خواهد داشت. بنابراین توجه به نکات محوری این طرح و بحثهایی که پیرامون آنها درگرفته برای دست یافتن به تصوری روشن از پیآمدهای احتمالی اجرای این طرح، اهمیت دارد

حذف یارانه ها و مسئله اشتغال

تحریمهای بی سابقه ای حلقوم اقتصاد کشور را گرفته و فشار آشکارا در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حتی مومنان به معجزات و کرامات "بازار آزاد" امید بستن به بهبود توانمندی اقتصاد ایران را احمقانه می دانند. شاید به همین دلیل است که حتی طرفداران آتشین شوک تراپی هم در اجرای طرح درخشان شان به تردید افتاده اند و...

زحمتکشان قربانیان اصلی حذف یارانه ها خواهند بود

حتی اگر همه افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت یارانه های نقدی جبران شود، باز ممکن است هزینه کالاهای اساسی در مجموع هزینه های خانوار بالا برود و مجال آنها را برای بهره مندی از حتی آموزش و بهداشت از بین ببرد

حمله رژیم به سفرۀ خالی زحمتکشان را باید درهم شکست

مقابله با رژیم در نقطه قوت آن نتایج مصیبت باری می تواند به دنبال داشته باشد. فراموش نباید کرد که حکومتی ها سازمان یافته اند ، مسلح اند، و از اراده فشرده و طرح های حساب شده ای برخوردارند. در مقابل ، فراموش نباید کرد که مردم بی شمارند، از حق حیات شان دفاع می کنند و بنابرین حقانیتی دارند که تأکید برآن حتی در صفوف طرفداران رژیم نیز می تواند تزلزل و تردید ایجاد کند

دعوای جریان های ولایی رژیم: داده ها و پرسش ها

باند حاکم که مسلماً تیم احمدی نژاد به نمایندگی از آن عمل می کند، در پی دگرگونی های بزرگ در ساختار و گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است و می خواهد ساختار متمرکزتری را معماری کند که در آن همه به وسیله یک فرماندهی واحد به خط شوند

سکینه محمدی آشتیانی نمادی از مظلومیت زن ایرانی است

بحث فقط بر سر سنگسار نیست. جمهوری اسلامی می تواند مزورانه عقب نشینی بکند و سکینه وسکینه ها را بی سر و صدا در خلوت هولناک زندانها به دار بکشد. فرصت خوبی برای مبارزه علیه سنگسار، اعدام، شکنجه (با شلاق) و نیز قتلهای ناموسی پیش آمده است، آن را از دست ندهیم

مرحله سرنوشت ساز جنبش اعتراضی مردم آغاز شده است

فراموش نباید بکنیم که این جنبش اعتراضی بزرگی که در مقیاس توده ای در سراسر ایران جریان دارد، با خواست "ابطال انتخابات" شکل گرفته و هنوز هم با این خواست می تواند دامنه توده ای خود را حفظ کند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محمدرضا شالگونی