کارگری

حسین اکبری

هرچند در طی سالهای دهه‌ی نود بارها نسبت به این‌گونه مداخله جویی‌ها در مبارزات کارگران به بهانه ترویج اتحادگرایی و تشکیل سندیکا یا هر نهاد دیگری به دست غیرکارگران برای کارگران و به نام کارگران...

گودرز اقتداری

عدم وجود یک حزب کارگری در آمریکا ممکن است مساله بزرگی به نظر نرسد، به خصوص با توجه به سابقه اخیر چنین احزابی در کشورهایی که در آن وجود دارند. اما تاریخ نشان می دهد که برای کارگران تنها چیزی که...

  رضا کاویانی

تا به امروز، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان و اتحادیه‌های عضو آن با اطمینان برای پیشرفت اجتماعی مبارزه می‌کنند. از جمله نمونه‌های این مبارزه سیاست چانه‌زنی جمعی نوآورانه، تعیین قانونی دستمزد...

ا. بوخوم

کارفرمایان با استناد به این بخشنامه و به قصد « تعدیل نیروی انسانی» کارگران قدیمی و با سابقه خود را اخراج و دو باره آنها را به عنوان کارگر موقت بکار میگرفتند. از این رهگذر کارگران حقوق کمتری...

نرگس د. و میثم آل مهدی

در چند سال اخیر تداوم اعتراضات نیروهای کار و انعکاس این اعتراضات در شبکه های مجازی سبب شد که درد دل های صادقانه کارگران پیمانی، معلمان و بازنشستگان، و فریادهای رهبران صنفی به گوش همگان برسد....

کانون مدافعان حقوق کارگر

وضعیت اقتصادی، فقر و فساد زندگی مردم که خط فقر زیر ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است را با بحران جدی مواجه کرده است و سالهاست که مردم با دست خالی و سفره های خالی روبرو هستند که بدون شک حاصل سیاستهای...

بهرام رحمانی

«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» از پیوستن شماری از نیروهای شاغل در پتروشیمی دنا به اعتصاب خبر داد. این کارکنان پیش‌تر در اعلامیه‌ای هشدار داده‌ بودند که در صورت پایان نیافتن سرکوب...

کنفدراسیون یونی
ترجمه از:
نشریه کار

"تمامی اعضای جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به مردم فوق‌العاده شجاعی که در مقابل سرکوب وحشیانه‌ای که توسط رهبران حکومت دینی ایران انجام می‌شود، ایستاده‌اند، ادای احترام می‌کند. مقاومت توسط...

سعیدجهانگیری

آري آري زندگي زيباست
زندگي ، آتشگهي ديرنده پابرجاست
گر بيفروزيش ، رقص شعله اش در هر كران پيداست
ور نه خاموش است و خاموشي گناه ماست

کارگران انقلابی متحد ایران

باید توجه داشت که در جنبش کنونی، نه توده های فعال در این جنبش حرف آخر خود را زده اند و نه رژیم سرکوبگر تمام توان ماشین سرکوب و کشتار خود را به راه انداخته است، هرچند در همین دو هفته ده ها تن را...

آموزش بین الملل

آموزش بین‌الملل از مقامات حکومت ایران می‌خواهد در میان اعتراضات سراسری به حقوق بشر احترام بگذارند

فرخ نعمت پور

بنابراین کارگران و زحمتکشان کشور در مقابل یک سئوال جدی قرار گرفتە اند، و آن اینکه آیا می توان با صرف اعتراضات صنفی، علیرغم اهمیت آن، بە خواستهای خود دست یابند؟ آیا می توان حتی علیرغم عقب نشینی...

کانون مدافعان حقوق کارگر

عکس العمل زنان در طول این تاریخ چه بوده است، بسیاری از خاطرات سیاسی زنان نشان می دهد که از سال ۵۸ فعالین زنان دستگیر شده اند و ۱۸۷ دختر زیر هیجده سال در سال‌های شصت به حکم دادگاه شرع اعدام شدند که...

بهروز سگوند

بعد از جلسات کلاب هاوسی در رابطه با آسیب شناسی - حمایت جنبش کارگری، ارائه و ابراز چند نظر حاشیه ساز شده است و اخیرا در فضای مجازی ما شاهد بحث های سندیکای یک نفره وبسیاری از تخریب های ناشایست روبرو...

ا. بابک

فعالین کارگری باید بدانند که سرمایه داران، مبارزه صنفی و طبقاتی کارگران را در هر شکل آن (سندیکا، شورا، نمایندگی، طومار نویسی) رصد کرده و متناسب با رشد مبارزات کارگری و برای خنثی کردن فعالیت...

گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بحرانی که امروزه در کشور ما جاری است، با آنچه که موجب اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه خونین ۱۳۹۸ شد متفاوت است. آن روز ها نظام جمهوری اسلامی از قدرت بیشتری برخوردار بود و درجه توهم بخش هایی از...

رضا کاویانی

جنبش کارگری و تشکل های مطالبه محور کشور ما از سابقه ای بیش از صد ساله برخوردار است و آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم، ادامه تاریخی آن است که از درون خون و قیام و انقلاب بیرون آمده است. جنبشی با...

مصاحبه با گیرمه بولوس، توسط ماریو سرجیو کُنتی

در سی سال گذشته جنبش جهانی با دو بحران اقتصاد مالی روبرو بوده که هر دو بر اساس رشد قیمت ملک و مسکن بوده است که سال ۲۰۰۸ یکی از بدترین بحران های مالی دوران صد سال گذشته بود. مساله مسکن و حاشیه...

ترجمه، رضا کاویانی

لوفت هانزا تقریباً تمام ارتباطات پروازی خود در مراکز فرانکفورت و مونیخ را برای امروز لغو کرد. به گفته این شرکت، تقریبا ۶۸۰ پرواز در فرانکفورت و حدود ۳۵۰ پرواز در مونیخ لغو شده است. در مجموع پرواز...

ایوب نائینی

در ایران مخوف ترین حاکمیتی قرار دارد که اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را نیز به مردم نمی دهد و هر حرکتی بشدت سرکوب می شود البته باید اعتراف کرد که شرایط سالها در کلمبیا و فیلیپین نیز بسیار طاقت فرسا...

صفحه‌ها