نقی حمیدیان

آنان شورشیانی آرمان‌خواه بودند

جان‌ و روح کتاب‌ها و سایر نوشته‌هائی که از دیگر رهبران و کادرهای فدائی به جا مانده سرشار از شور و شوق و میهن‌دوستی و آزادگی است و خودشان و بسیاری دیگر که چیزی ننوشتند یا از آنان نوشته‌ای به جا نمانده نمونه و نمادی از روحیه فداکاری و جان‌فشانی در راه رهائی خلق ایران بوده است.

شکست "چپ"!

نه بحران "چپ"؟

جنبش چپ ایران اگر بخواهد تولدی نوین پیدا کند، اگر بخواهد همه آن ارزش‌های والای آرمانی و آن همه خلوص و صداقت و از خود گذشتگی‌، فداکاری‌ و قربانی‌های بسیار را پاس بدارد و اگر بخواهد در جنبش واقعی مردم و ملت ایران نقش و سهمی شایسته و سازنده بر عهده بگیرد، راه و چاره‌ای ندارد که با اندیشه و عمل جهان‌بینی بنیادگرایانه لنینیستی خود عمیقاً وداع کند.

انتخابات در گفتگو با نقی حمیدیان

عدم حضور اصلاح طلبان و تحریم گسترده انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ۱۳۹۰ ، بستن تمام راهای مسالمت آمیز حاکمیت بر روی خود و سئوالات دیگر در گفتگو با نقی حمیدیان کنشگر سیاسی در سری برنامه های نگاه نزدیک

انتخابات در گفتگو با نقی حمیدیان

اشتراک در RSS - نقی حمیدیان