جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

به حبس خودسرانه بهنام ابراهیم زاده و تمام فعالان سندیکایی زندانی دیگر پایان دهید!

فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» نگرانی شدید خود را از تداوم حبس خودسرانه آقای بهنام ابراهیم زاده، وخامت حال و محرومیت او از مراقبت پزشکی و آزار و حبس فعالان سندیکایی نامبرده در بالا ابراز می کند. این فعالان سندیکایی فقط به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاهد آنهاست ـ و در کنوانسیون های مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شده است، مجازات می شوند.

سازمان ملل: حقوق بشر را در گفتگوهای هسته ای وارد کنید

مسوؤل حقوق بشر سازمان ملل روز پنج شنبه، (3 ژوئیه 2014 ـ 12 تیر 1393) گفت: گفتگوهای بین ایران و شش قدرت جهانی به منظور رسیدن به توافق در باره برنامه مورد اختلاف هسته ای باید دغدغه های مربوط به حقوق بشر را در بر بگیرد.

مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنید!

فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از حکومت ایران خواسته است به آزار قضایی خانم مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، پایان دهد و او را فوری آزاد کند.

وتوی شرم آور چین و روسیه در شورای امنیت مانع ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جزایی شد

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «وتوی امروز چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل آنها را از توافق عمومی در تمام سطوح سازمان ملل بر محکومیت نقض حقوق بشر و ارتکاب فجایع در سوریه منزوی کرده است. ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جزایی تنها راه تضمین پاسخگویی برای فجایع ارتکابی علیه مردم سوریه است.

جنبش جهانی برای تصویب عهدنامه الزام آور در باره حقوق بشر و شرکت های فراملیتی

بیانه مشترک ائتلاف حمایت از عهدنامه را تاکنون بیش از 150 سازمان جامعه مدنی در سراسر جهان به قصد بسیج حمایت عمومی و فعالیت برای تصویب عهدنامه امضا کرده اند. این عهدنامه با تاکید بر نافذ بودن تعهدات حقوق بشر در باره عملیات شرکت ها، کشورها را موظف خواهد کرد بر شرکت های زیر اختیارشان نظارت و برایشان قانونگذاری و دسترسی به جبران موثر برای قربانیان نقض حقوق بشر شرکت ها را تامین کنند. همچنین این عهدنامه راه کاری برای نظارت بین المللی و پاسخگویی ایجاد خواهد کرد.

حبس خودسرانه و آزار قضایی آقای سعید مدنی

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای سعید مدنی فراخوانی را به شرح زیر منتشر کرده و از حکومت ایران خواسته است به آزار او پایان دهند و او را آزاد کنند.

نزدیک به 100 نفر از آغاز سال 2014 اعدام شده اند

... ما به ویژه از گزارش مربوط به اعدام آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی عموری، از عربهای اهوازی، نگرانیم... بنا به گزارشها این دو تن به اتهام های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود آنها در 9 ماه آغازین حبس از تماس با وکیل و خانواده هایشان محروم، و نیز برای اجبار به اعتراف شکنجه شده بودند.

سازمان ملل حبس مدافعان حقوق بشر خسرو کردپور و مسعود کردپور را خودسرانه می داند

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران می خواهد رأی گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل را فوری و بدون قید و شرط به اجرا بگذارند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران