حمید.الف

در شهر جادو شده تاریکی و سیاهی ها، شادی، رقص و حتی رقص کودکان ممنوع است و دزدی، اختلاس و خرافات آزاد

متاسفانه کشور ایران چهل سال است که توسط یک مشت آخوند عقب مانده از نظر فکری، افراطی و واپسگرا اداره می شود. راه اصولی اینست که دین از سیاست جدا باشد.

عوامل اصلی خشک شدن رودخانه زاینده رود ‫

عمده این مسائل توسط "مافیای سد سازی و انتقال لوله آب" انجام شده که جهت مطالعه، و ساخت سد و خطوط انتقال آب هزاران میلیارد تومان به جیب آن می رود و در وزارت نیرو استقرار دارد و ایران را با سد سازی های بی رویه و خطوط انتقال آب کاملا خشک کرده است.

اشتراک در RSS - حمید.الف