گزارشگر بە پیش از وین اتریش

گزارش مراسم روزاول ماه مه در وین - اتریش

اعضای «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» در وین نیز امسال از اولین ساعات صبح در محل حاضر شدند تا برای اولین بار با نام حزب میز تبلیغاتی شان را برپا کنند. به همین جهت امسال اول ماه مه برای آن ها نیز حال و هوای دیگری داشت. گرچه اعضا و علاقمندان نیروهای چپ هر ساله در مراسم اول ماه مه به اشکال مختلف شرکت می کردند، ولی امسال اول ماه مه، همدلی بیشتری را بین همه فعالان حزب چپ بدنبال خود داشت. هر کس گوشه ای از کار را گرفته بود و خوشحال از این که بالاخره تلاش های چندین ساله، به ثمر نشسته است و امروز بر سر یک میز دور هم گرد آمده اند.

اشتراک در RSS - گزارشگر بە پیش از وین اتریش