گروه پالتاکی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

برنامه پالتاکی: تحلیل و بررسی مبارزات و اعتراضات کارگران ، زحمتکشان و معلمان در ایران

سخنرانان: یدی بلدی و صادق کار زمان: یکشنبه ۳ فوریه

برنامه پالتاکی  

سخنرانان: یدی بلدی و صادق کار 
زمان: یکشنبه ۳ فوریه 

ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی، شرق امریکا و کانادا ساعت ۲ بعدازظهر، ایران ساعت   ۱۰:۳۰  شب

Paltalk Rooms-Chat Rooms- مکان

بخش: 
اشتراک در RSS - گروه پالتاکی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)