حزب چپ آلمان و حزب چپ ایران (فداییان خلق)

برنامه مشترک حزب چپ ایران (فداییان خلق) و حزب چپ آلمان

انقلابی که به عنوان قیامی علیه سلطنت و سلطه ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به یک رژیم استبدادی انجامید و دین را پایه و اساس حکومت قرارداد. اندکی پس از پیروزی انقلاب نیروهای چپ و دیگر نیروهائی که در انقلاب شرکت فعالی داشتند، مورد آزار و سرکوب قرار گرفتند. هزاران تن از آنان بویژه در تابستان ۱۹۸۸ به قتل رسیدند.

اشتراک در RSS - حزب چپ آلمان و حزب چپ ایران (فداییان خلق)