گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد.

به مناسبت هشت مارس در شهر کلن آلمان برگزار می شود

- چهار دهه مهاجران ایرانی در آلمان و کتاب خوانی؛ ناهید کشاورز- نویسنده و فعال حقوق زنان
- اسلام سیاسی و زنان؛ ناهید نصرت- فعال حقوق زنان
- اهمیت و نقش مشارکت سیاسی زنان در مبارزه علیه تبعیض؛ فرزانه عظیمی- عضو هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
- گرداننده برنامه: عفت ماهباز
- بخش هنری: هنرنمائی گروه هنری وارش از آخن

بخش: 
اشتراک در RSS - گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)