شمی صلواتی

« در دفاع از زهرا صدیقی والهام چوبدار که به جرم همجنس‌گرایی محکوم به اعدام شدند...»

برای دفاع از همجنسگرایان انسان می شوم
شعری می نویسم با فریاد همدردی از بیداری که «عشق»حق دوست داشتن در هر کجا این جهان اتفاق بيافتد انسانی ست و نمی توان آن جرم تلقی کرد.
[ به نظر من عاشقان برای باهم بودن نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس خواستن و خوشبخت شدن عاشق هم می شوند و یا پذیرای یکدیگر......»
[شاید بهتر باشد ما قبل از هر چیز در خودمان تعمق کنیم چون هر کدام ازما، در نوع خود یک قاضی بی رحم، یک معلم اخلاق بیشترین ضربه را به خودمان و اطرافیان خویش در جامعه می زنیم.....»

بخش: 

مسببین شکست انقلاب مشروطیّت در ایران

رضاخان روحت شاد، شعاری که توسط جمهوری اسلامی برای انحراف در اعتراضات مردم در رسانه‌های چون ایران اینترنشنال، منوتو، صدای آمریکا، و رادیو فردا بعنوان خوراک تبلیغاتی استفاده می شود. احزاب راست پرو غرب در صف انتظار، با این امید تا شاید آمریکا آنها را به ایران ببرد، ناتوان و درمانده به شکل ضعیفی موجودیت خود را ادامه می دهند و گاها نیازمند دست بوس و دولاشدن هستند، رتبه اول مماشات و چلوسی را از آن خود کرده اند. بدون آنکه بدانند که روی اسب مرده، سرمایه های خود را گذاشته اند و سودی در کار نیست

افعانستان..؟

غربی ها آیت الله خمینی را روی دست گرفتند تا ترس جهان سرمایه را از رویا ی سوسیالیزم و آزادی کارگران کاهش دهند. به همین دلیل ۴۳ سال روز گار مردم افغانستان و ایران در جنهم مذهب سیاه شده و در جهان بعد از فروپاشی شوروی، با انقلابات مخملی در سطح جهان رویای آزادی و امنیت مردم را به یاس و ناامیدی تبدیل کردند. مردم را در دریای جهل مذهب غرق ساختند و با دریای خونی که از اعدام کمونیستها، بعد از قدرت گیری حکومت اسلامی براه انداختند انقلاب مردمی ایران را در هم شکستند.

تاثیرات اجتماعی جنگ در اکراین بر مردم آلمان

"درجنگ برنده‌ای وجود ندارد. بلکه باخت باخت است ماهم جرئت یک انتقاد را نداریم، فوری در دهانمان می کوبند" های مواظب باش شما دارید از پوتين دفاع می کنید". گور پدر پوتين، شما زندگی مارا به گروگان گرفتید، لطفا از انسانیت حرف نزنید، تاریخ خود ما آغشته به خون است. ادامه می دهد" بعضی از این کشورهای اروپایی مثل مقدونيه عضو ناتو می شوند در حالیکه در فقر غوطه‌ ور هستند و قرار نیست ناتو آنها را از فقر نجات‌ دهد، فقط نیروی کار ارزان و بردگی نصیبشان می شود، نه چیزی دیگر.

به بهانه جشن توًلد…

گاها علیرغم اینکه اندکی از خودم دور می شوم یا بدور از خود گم می شوم گردبادی ناخودگاه مرا به درون خودم باز می گرداند. با این تفکرکه انسان باید باور انسانی داشته باشد و نباید به خاطر هر چیزی نام یا اسم خود را عوض کند چون تاریخ آغشته به خون است و اسمها به دلایل خاصی ظهور کردند، اینگونه بود که من از تغییر تاریخ تولد منصرف شدم.چون روزی که من بدنیا اومدم برای مادرم بهترین روزهای زندگی بود...

《جنگ اوکراین خانه به خانه ما را با خود می برد》

چهار روز پیش دوست آلمانیم ضمن سلام و احوالپرسی گفت: دو کارگر روسی را دیروز پیش ما اخراج کردند و من رفتم پیش رئیس، گفتم: اینها رفقای من هستند، بعد از چندین سال چرا اخراج شدند
رئیس با خونسردی گفت آنها دوست های تو نیستند، طرفداران پوتین اند. ترسیدم حرف اضافه ای بزنم، از رئیس خود خدافظی کردم ،"ولی از خودم بدم آمد".

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شمی صلواتی