سه جریان جمهوریخواه و چپ

بیانیه سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه ایرانی در همبستگی با خیزش مردم عراق

مداخلات مخرب جمهوری اسلامی در عراق را محکوم می‌کنیم!

ما ضمن حمایت از مبارزات مردم عراق، همبستگی خود را با آنها اعلام می‌نماییم. امروز فرياد اعتراض مردم در خیابان‌های بغداد، بصره، دیوانیه، ناصریه، نجف و کربلا و بیش از صد و پنجاه شهر ایران با همۀ مشکلات و زخم‌ها و جراحت‌ها، بازتاب دهندۀ ارادۀ ستایش برانگیز مردمی است که برای پایان دادن به وضعیت فلاکت بار کنونی، در جستجوی آینده‌ای بهتر هستند.

مذاکره سم نيست، راه جلوگيری از رویاروئی های زیان بار است!

کشور ما با وضعيت مخاطره آميزی روبرو است. اين وضعيت از يکسو و در درجه اول حاصل سياست ها و عملکرد جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از جمله دشمنی با امريکا، شعار نابودی اسرائيل، صدور انقلاب اسلامی و پيشبرد سياست توسعه طلبانه در منطقه بر پايه شيعه گری، دخالت نظامی در برخی کشورهای منطقه و راه اندازی و سازمان دادن جريان های شبه نظامی مثل حشدالشعبی و از سوی ديگر سلطه گری دولت ترامپ، خارج شدن از برجام، تهديدهای مقامات امريکا، سياست ها، افراط گرائی و زیاده خواهی دولت های عربستان و اسرائيل است.

اشتراک در RSS - سه جریان جمهوریخواه و چپ