هیئت رئیسه نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارش نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)*

نخستین کنگره حزب چپ ایران (فداییان خلق) در دقایق پایانی، با آرزوی موفقیت برای همگی اعضای حزب در دوره آتی از سوی هیئت رئیسه‌ی کنگره در دقایق پایانی و سپاسگزاری از همه زحمات و قدردانی بخاطر تلاش و ایستادگی همگی بر سر هدف و پیمان به کار خود پایان داد.با امید به برآورده شدن و به بار نشستن امیدها و اهدافی که حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در باور به آن‌ها تولد یافته و با آرزوی گام برداشتن‌های شتابان رو به پیش در راستای ایفای نقش شایسته سیاسی در سپهر سیاسی کشور.

اشتراک در RSS - هیئت رئیسه نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)