نامه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه و چپ

نامه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد - نیویورک

درباره سرکوب خشن اعتراضات در ایران

ما به طور عاجل شما را به انجام اقدامات زیر فرا می خوانیم:
- خواهشمندیم از مقامات ایرانی بخواهید که مسئولیت تیراندازی به معترضان موضوع تحقیقات مستقل،‌ ترجیحا توسط یک نهاد بین المللی قرار گیرد.
- خواهشمندیم از مقامات ایرانی خواستار آزادی زندانیانی شوید که در جریان اعتراضات دستگیر شده اند....

اشتراک در RSS - نامه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه و چپ