کاوە داد

فراموش کن این قصه ها را !

شبی که فرداش یکی ازما ، آزاد می شد، چه زیبا بود آن شب، وما ...
وشب تبعید عزیزان، چوپان و ... ، از زندان اهوازبه تهران، وپروین که می خواند: ازآن شبی که برنگشتی، جهان که شادی آفرین بود به چشم من (ما) غم آفرین بود. و...
شلاق خوردن ها برای نرفتن به جشن چهارم آبان . اعتصاب غذا برای روزنامه وکتاب و...
- شما چپ ها ، با دست چپ هم غذا می خوری وسئوال های دیگر؟ شما زنان تان ...

هیش (عروسی)

سپیدی داشت ظلمت شب را می شست و دریا دیگر آن سیاهی شب را نداشت. دل کمی آرام شده بود. خنکای صبحگاهی که به صورت می خورد، کرختی شب و دلهره ها را جاروب می کرد. احساس خوبی به عادل دست می داد. صدای موتور لنج هم دیگر مثل سراسر شب آزارش نمی داد. عادل دیگر دلواپس زمان نبود. او بقولش عمل کرده بود و حالا با دست پرُ برمی گشت. به حنا قول داده بود که "بخاطر تو برمی گردم". و حالا الهعد و وفا.

گزارش نشست هئیتهای نمایندگی

حزب دمکرات کردستان ایران (کمیته سوئد) و سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت (کمیته سوئد)

هئیت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران - سوئد و سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) - سوئد، دیداری را در تاریخ شش اکتبر2012، جهت گفتگو و تبادل نظر پیرامون چگونگی همکاری میان دو سازمان در سوئد برگزار کردند. در این ملاقات هر دو هئیت بر اهمیت و ضرورت همکاری و فعالیت مشترک میان دو سازمان دوست را با توجه به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران، بعنوان یکی از وظایف اصلی و امروز خود تأکید کردند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کاوە داد