دبیرخانه شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به مناسبت درگذشت رفیق محسن حیدریان

درگذشت ناگهانی محسن حیدریان، ما را نیز مثل بسیاری از رفقا و دوستان او در بهت و اندوه فرو برد. یاد عزیز رفیق محسن حیدریان را گرامی می‌داریم، فقدان او را به خانواده، یاران و رفقای حزب دمکراتیک مردم ایران تسلیت می گوئیم و برای آن‌ها بردباری آرزو می کنیم.

اشتراک در RSS - دبیرخانه شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)