سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- گروه برگزاری یادمان ۸ تیر، روز جان باختگان فدائی

در بزرگداشت ۸ تیر روز جانباختگان فدائی، نزدیک به نیم قرن پیکار فدائیان خلق

یاد یاران را هزاران یاد باد!

یادمان رفیق حمید اشرف و همرزمان
سخنرانان: رفقا
*مرضیه تهیدست شفیع(شمسی)
*طهماسب وزیری
*مجید عبدالرحیم پور
یادها و خاطره ها و برنامه های هنری

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- گروه برگزاری یادمان ۸ تیر، روز جان باختگان فدائی