گروه ملی و قومی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

هشدار گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) پیرامون: دستگیری ده‌هامبارز کرد،خطر اعدام‌ها در خوزستان و تحریکات تازه در بلوچستان!

بر پایه تجارب تلخ تکراری طی چهار دهه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بازداشت‌های اخیر فعالین ملی و قومی احتمال خطر جانی برای آنان در پی داشته باشد. بر اساس پاره‌ای اخبار، بازداشتی‌ها در معرض اتهام‌های سنگین قرار دارند.

اشتراک در RSS - گروه ملی و قومی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)