شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شادباش به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران

۸۰ سال مبارزه پیگیر اما، پر فراز و نشیب حزب تودهٔ ایران، گویای روشن عزم و اراده شما در تحقق آمال و آرزوهای انسانی حزب توده ایران برای میهن و جهان است. سازمان ما این روز بزرگ و‌ خجسته را به شما، رفقای حزب توده ایران، حزب ارانی ها، روزبه ها، تیزابی ها، افضلی ها، فردین ها و دیگر جانباختگان سرفراز توده ای شادباش گفته و برایتان آینده ای موفق و پرفروغ را آرزومند است.

اشتراک در RSS - شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)