دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

مادر شریفی از میان ما رفت

مادر شریفی از سازمان‌گران ثابت‌قدم مبارزات خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران در دههٔ ۵۰ و همراه همیشگی مادران و داغدیدگانِ بسیاری از جان‌باختگان در زندان‌های سیاسی ایران بود. او با همهٔ داغی که در دو رژیم شاهی و ولایی بر دل و جانش نشسته بود، هرگز دفاع از منافع ملی کشور و مصالح همگانی مردم ایران را در مصاف با نیروهای داخلی و خارجیِ ضد ملی و ضد مردمی، فراموش نکرد.

اشتراک در RSS - دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)