مهرزاد وطن آبادی

پاسداشت کنگره 13

کنگره 13 در شرایط حساس تاریخ میهن مان برگزار گردید . مصوبات و اسناد کنگره راستایی جز پاسخگویی به ضرورت ها و نیازهای جامعه ایران را نمی تواند داشته باشد. تصمیمات کنگره زمانی حاصل می دهد که با داشت ها ی منطبق با شرایط واقعی و عینی جامعه ایران باشد. برگزاری عالیترین ارگان سازمان باید بذر مبانی نظری سازمان را اصلاح و مصوب کند که مناسب اوضاع و شرایط کنونی کشور باشد.

«آشوب خفقان کارد به استخوان جانشان رساند»

نوزده بهمن، چهل و دومین سال تولد فدائیان در سیاهکل مبارک باد

حاکمیت شاه دیکتاتور، مردم زحمتکش گرفتار در گرداب مشکلات اقتصادی – معیشتی، جامعه روشنفکری ... و اقشار آگاه جامعه آن روزگاران سپری شده، مخاطبین پیام حماسی سیاهکل بودند. اما کدام مخاطب بلافاصله بدان گروید؟ بدون اغراق و بر واقعیت ذهن متوجه شعرا می شود. تمامی شعرای معاصر ... دچار تحول شگرف شدند. در سطرهای فشرده می توان نوشت که 19 بهمن 1349 فصل نوینی در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشکیلاتی گشود.

هدف تیر تحریمها پیکر حاکمیت جمهوری اسلامی است یا مردم ایران؟

مردم ایران تنها زمینه بروز فرهنگی – تاریخی بیگانه ستیزی مدل آمریکا ستیزی را فراهم می کند. رفتاری که سود نهایی آن به جیب اقتدارگرایان می رود و بازنده آن جنبش دموکراتیک مسالمت جویانه مردم ایران خواهد بود تا در عمل سیاسی در رابطه با تغییر رویکرد و رفتار رژیم فراموش شود.

بخش: 

غیر متعهدها و دیپلماسی راه سوم بعد از پایان جنگ سرد

آنچه که در شانزدهمین اجلاس جنبش غیر متعهد ها در تهران عنوان شد دقیقا دومین گام ازآن خیز بلند برای هر چه نزدیک شدن به نهاد بین المللی سازمان ملل میباشد. پس راه چاره قرار گرفتن در کنار دیگر اعضای شورای امنیت، اصلاح ساختار میباشد. باید مبنای ضرورت این اصلاح را، ناهمخوانی سازگار برآمد جهان دو قطبی گذشته با جهان تک قدرتی کنونی و سلطه طلبی غرب و نئولیبرالیسم عنان کسیخته دانست.

فهم عشق نه در حوصله دانش استگرامیداشت 8 تیر 1355

یکی از این شیرآهنکوه مردان رفیق حمید اشرف بود که بعد از سیاهکل برآن شد تا فریاد رهایی خلق از بند استبداد شاهی و دیکتاتوری آمریکایی را تداوم بخشد. در نقشه راه آن روزگاران گرچه راه نسبتاً هموار نبود و شب پرستان مزدور به کمین نشسته بودند، چنان درخشید تا پرچم سازمان را بر یالی از انقلاب نشاند.

نتایج ملموس نشست استانبول، راه حل امید بخش بحران هسته ای ایران - بخش سوم

نشست بغداد پایان راه پر مخاطره هسته ای ایران نخواهد شد؟   

درگفتگوی 21 ماه می تهران مدیر کل با دو معاون خود به سالن وارد می شود.تثلیثی بقرار: صالحی نماینده دیپلماتیک دولت، عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی و جلیلی نماینده حاکمیت رژیم حاکم بر ایران که گویا حرف رهبری را میزند در برابر مدیر کل آژانس قرار میگیرند تا فاز دوم مرحله نوین فرا روئیده از نشست استانبول به موقعیت هایی فراتر از استانبول برسد

نتایج ملموس نشست استانبول، راه حل امید بخش بحران هسته ای ایران - بخش دوم

نشست سوم خرداد، پلی بسوی عادی سازی روابط آمریکا با ایران

 پیروزی دیپلماسی مذاکره دررقابت با جنگ به عوامل متعدد باز میگردد. عواملی نظیر خستگی غرب از تداوم مذاکره با ایران، ناتوانمندی ایالات متحده در جنگ با ایران و تاثیرات حضور در منطقه و رشد توانمندی های نظامی، هر کدام از این مولفه ها به تنهایی نمی تواند عامل کنار گذاردن آلترناتیو حمله نظامی باشد، بلکه مجموعه عواملی باعث نتایج ملموس نشست استانبول گردید

نتایج ملموس نشست استانبول، راه حل امید بخش بحران رابطه هسته ای ایران

 بخش نخست: هدف نشست استانبول ترسیم نقشه راه برای آغازی نوین

 با وجود فرصت سوزی های ایرانی ها و غرض ورزی غرب و آمریکا، درک اینکه ایران بدنبال چه نوع تضمینی و یا اقداماتی است تا حدود بسیار زیادی دشوار مینماید. طرف سود برنده از تضمین آمریکا نمیتوانست تنها ایران باشد زیرا بنا به تحلیل غربی ها ایران از قدرتی بالاتر از دهه های پیش برخوردار شده بود

چالش نوین رژیم ایران، رویائی جبهه متحد با جبهه پایداری

اصولگرایان سنتی به متکثر بودن، اعتقاد و تمایل به جذب حداکثری و دفع حداقلی دارند. شاخصهائی که تجلی آن را در موضعگیریهای آقای کنی و باهنر بسیار می توان یافت که عنوان نمودند: "برخلاف بعضی از دوستان (منظور جبههَ پایداری) ما قائل به اتحاد با اصلاح طلبان مجلس هستیم". اما طرفه این که اصولگرایان سنتی ما دردمند از جذب حداکثری، در نهایت حتی علی مطهری را در لیست کاندیداهای خود قرار ندادند.

بخش: 

تبیین کارآمدی تحریم انتخابات مجلس در صدای آمریکا

در انتخابات مجلس نهم بر خلاف دیگر انتخابات ها، گرایش خواه چپ مسالمت آمیز اپوزیسیون نیز وارد شد. سازمان ما نیز به حلقه راحت طلبان ساده نگر به رویدادها (تحریم ها) پیوست. شتابزدگی ما عریان بود. شتابزدگی چنان بود که حتی قبل از ثبت نام کاندیداها، ما نیز در صف تدوین گران هارمونی آهنگ تحریم قرار گرفتیم

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهرزاد وطن آبادی