مهرزاد وطن آبادی

نتایج ملموس نشست استانبول، راه حل امید بخش بحران هسته ای ایران - بخش سوم

نشست بغداد پایان راه پر مخاطره هسته ای ایران نخواهد شد؟   

درگفتگوی 21 ماه می تهران مدیر کل با دو معاون خود به سالن وارد می شود.تثلیثی بقرار: صالحی نماینده دیپلماتیک دولت، عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی و جلیلی نماینده حاکمیت رژیم حاکم بر ایران که گویا حرف رهبری را میزند در برابر مدیر کل آژانس قرار میگیرند تا فاز دوم مرحله نوین فرا روئیده از نشست استانبول به موقعیت هایی فراتر از استانبول برسد

نتایج ملموس نشست استانبول، راه حل امید بخش بحران هسته ای ایران - بخش دوم

نشست سوم خرداد، پلی بسوی عادی سازی روابط آمریکا با ایران

 پیروزی دیپلماسی مذاکره دررقابت با جنگ به عوامل متعدد باز میگردد. عواملی نظیر خستگی غرب از تداوم مذاکره با ایران، ناتوانمندی ایالات متحده در جنگ با ایران و تاثیرات حضور در منطقه و رشد توانمندی های نظامی، هر کدام از این مولفه ها به تنهایی نمی تواند عامل کنار گذاردن آلترناتیو حمله نظامی باشد، بلکه مجموعه عواملی باعث نتایج ملموس نشست استانبول گردید

نتایج ملموس نشست استانبول، راه حل امید بخش بحران رابطه هسته ای ایران

 بخش نخست: هدف نشست استانبول ترسیم نقشه راه برای آغازی نوین

 با وجود فرصت سوزی های ایرانی ها و غرض ورزی غرب و آمریکا، درک اینکه ایران بدنبال چه نوع تضمینی و یا اقداماتی است تا حدود بسیار زیادی دشوار مینماید. طرف سود برنده از تضمین آمریکا نمیتوانست تنها ایران باشد زیرا بنا به تحلیل غربی ها ایران از قدرتی بالاتر از دهه های پیش برخوردار شده بود

چالش نوین رژیم ایران، رویائی جبهه متحد با جبهه پایداری

اصولگرایان سنتی به متکثر بودن، اعتقاد و تمایل به جذب حداکثری و دفع حداقلی دارند. شاخصهائی که تجلی آن را در موضعگیریهای آقای کنی و باهنر بسیار می توان یافت که عنوان نمودند: "برخلاف بعضی از دوستان (منظور جبههَ پایداری) ما قائل به اتحاد با اصلاح طلبان مجلس هستیم". اما طرفه این که اصولگرایان سنتی ما دردمند از جذب حداکثری، در نهایت حتی علی مطهری را در لیست کاندیداهای خود قرار ندادند.

بخش: 

تبیین کارآمدی تحریم انتخابات مجلس در صدای آمریکا

در انتخابات مجلس نهم بر خلاف دیگر انتخابات ها، گرایش خواه چپ مسالمت آمیز اپوزیسیون نیز وارد شد. سازمان ما نیز به حلقه راحت طلبان ساده نگر به رویدادها (تحریم ها) پیوست. شتابزدگی ما عریان بود. شتابزدگی چنان بود که حتی قبل از ثبت نام کاندیداها، ما نیز در صف تدوین گران هارمونی آهنگ تحریم قرار گرفتیم

نشانه شناسی اثر گذاری اپوزیسیون چپ

نشانه گیری انتخابات مجلس میبایستی توازن موجود را با سیاست تحریم همگانی دستخوش تغییرسازد. هر روز که به برگزاری انتخابات مجلس نهم نزدیکترمی شدیم ، عزم ما برهرچه اجرایی ترکردن سیاست تحریم جزم ترمی شد. عنصر تقویت کننده عزم مزبور شاید برآمد معنای جمله هراکلیت باشد که " بدون امیدواری، غیر مترقبه را نمیتوان یافت ."

سمفونی فدائیان در عرصه سیاهکل

حماسه سیاهکل، شکست داشت اما شکست اسطوره ای نه ! تداومش را در گروه باعث شد و بیژن در بند و حمید و دیگرهمراهان فدائیان درحبس را درفرصت24 فروردین سالروزشهادت ناجوانمردانه رفیق سترگ بیژن جزنی و 8 تیر شهادت رفیق حمید اشرف و یارانش خواهد آمد.

چرائی بر کشیدن خنجر کینه توسط پرویز ثابتیبخش پایانی: باور ادعای وحدت و آشتی ملی نه دشوار که غیر ممکن

قطعأ هر کوشنده سیاسی وطنپرست فارغ از این که طعم تلخ خونابه ناشی از شکنجه ساواک و ثابتی را چشیده یا نچشیده باشد اولین عنصر رفتار یک سیاست ورز را سلامت پیشینه اخلاقی، سیاسی، وطنپرستی و عدم همکاری با سرویسهای امنیتی ... می داند و برای پذیرش او و جریان سیاسی متبوع از این وجه شخصیت فرد غفلت نمی ورزد

چرائی برکشیدن خنجر کینه توسط پرویز ثابتیبخش نخست: گرته برداری از چهره مرد دوم ساواک برای کمپین

آنهائی که میانسالی را پیش رو دارند بعد از پایان برنامه افق جوانان خود را با با صفات ضد انسانی پرویز ثابتی آشنا کرده اند. اما شاید باشند جوانانی که آگاهی کافی در مورد وی نداشته باشند. مطرح می کنند : پرویز ثابتی کیست؟ چه فجایعی در کارنامه ننگین خود دارد؟

واکاوی زوایای مفهوم مشارکت مردم (بخش پایانی )

عرف پارلمان ایران و چگونگی رفتار انتخاباتی

آئینه انتخابات هرچند کج و معوج است اما پرده ازگرایش های ناآشکار و پنهان جامعه ایران برمی دارد. پی بردن به گرایش لایه های پنهان جامعه در حال توسعه ایران برای کنشگران و تحلیل گران ناشناخته مانده و تا مادامی که به بطن واقعیات و زیست اجتماعی جامعه بازنگردیم تجلی این واقعیات در قالب " رای " قابل درک نبوده و با عباراتی سطحی و غیر سیاسی پردازش خواهد شد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مهرزاد وطن آبادی