کارگری

کانون مدافعان حقوق کارگر

مردم آبادان اگر در سال ۵٧ لوله ھاى نفت را بستند، امروز لوله های تفنگ سرکوبگران را می بندند و فصل جدیدی در مبارزات جاری را باز کرده اند و نخواھند گذاشت که ستمگر بدون جواب بماند. مردم آبادان ماجرای...

ایوب نائینی

برای شناخت صمد و ارزشش برای کانون مدافعان ما گوشه کوچکی از زندگی صمد را می نویسیم تا بگوییم چرا صمد ارزش آن بزرگداشت را داشت و چرا بهای آن برای برگذار کننده و شرکت کنندگان مهم نبود. این اعتماد دو...

نرگس

سازمان بین المللی کار با همکاری ۱۸۷ کشور عضو آن وظیفه تنظیم ، تالیف و اشاعه موازین بین المللی کار، از جمله حفاظت از ایمنی و سلامتی محیط کار را به عهده دارد و در این رابطه موازین محکمی را برای...

پروانه نعیمی

دیگر اعتراضات و تظاهرات های گسترده در چهار گوشه کشور برای تورم افسارگسیخته دوباره شروع شده است که خود حاکمان نیز معترف هستند. از بلندگوهای نماز جمعه تا رسانه های حکومتی تمامی سعی خود را می کنند با...

اسماعیل عبدی، رهبر سابق کانون معلمان تهران که از سال ۱۳۸۵ در بازداشت به سر می برد و همچنین ده ها تن از معلمان سندیکا در هفته گذشته در تهران، بوشهر، مریوان و دیگر نقاط کشور دستگیر و بازداشت شده اند...

لیسی پورنباکر، ترجمه رضا کاویانی

رد خون در سراسر تاریخ پنبه جاری است. امروزه تصور زندگی بدون پنبه دشوار است: بدون آن بیشتر کمد های لباس به طور قابل توجهی خالی می مانند. ارزش غذا اسکناس و قهوه هم تغییر خواهد کرد و شغل ۳۵۰ میلیون...

شهناز قراگزلو- مناف عماری

حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط کار می‌پردازد. دربارۀ تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوق‌دانان در...

مهرزاد وطن آبادی

زمان آن فرا رسیده است تا جریان چپ ایران و بالاخص سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)، بار دیگر باید به طور شفاف و مشخص، با تکیه بر آلترناتیو آزادیخواهانه، صلح طلبانه و مترقی سوسیالیستی به صحنه آمده...

دیانا سولومون، ترجمه سیما امید

یک اتحادیه تازه تاسیس که توسط فعالان بین المللی حمایت می شود، روز پنجشنبه در انتخابات نمایندگی کارگران جنرال موتورز در مرکز مکزیک پیروز شد. این حرکت که متاثر از اصلاحات نوین قوانین کار در ایالات...

نرگس

جنبش نوین کارگری ایران از اشکال شورایی که در فرهنگ های قومی نواحی مختلف ایران وجود دارد استفاده میکند. موفقیت این جنش در رابطه ارگانیک آنها با جوامع ذینفع محلی و فرهنگ قومی کارگران است. این...

نظر1
نرگس

بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مردم ایران می آموزد که مهمترین راه پیشرفت و رفاه کشور آموزش و پرورش رایگان، خردگرا، مدرن و انتقادی است. بدیهی است که رشد و شکوفایی...

کانون مدافعان حقوق کارگر

کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام می کند که بهداری زندان کچویی کرج مسئول هر اتفاقی است که برای علیرضا ثقفی بیفتد و تمامی ارکان نظام باید جوابگو باشند و در نشست امسال سازمان جهانی کار جنبش صنفی جهانی...

مترجم،رضا کاویانی

افزایش دائمی در بودجه تسلیحاتی برای دستیابی به هدف دو درصدی ناتو همچنان مورد انتقاد کنفدراسیون اتحادیه های کارگری است. سرمایه‌گذاری‌های آتی مورد نیاز فوری در دگرگونی اجتماعی-اکولوژیکی و کارآیی...

ترجمه: هاتف رحمانی

ما با رفتار جنگ‌جویانه دولت امریکا در رابطه با بحران اکرایین مخالفیم. ما لفاظی‌های تحریک کننده و تدارک برای جنگی دیگر را محکوم می‌کنیم. ما تعقیب سیاست‌های بی ثبات سازی امریکا را که به بحران یاری...

ترجمه: رضا کاویانی

اتحادیه کارگری" ور.دی"، خواستار اعتصاب کارکنان امنیت و حفاظت در فرودگاه کلن/ بن شد.این کارکنان امنیت و حفاظت فرودگاه ها، در حال حاضردستمزد بیشتری را مطالبه می کنند. و بر همین اساس، می‌خواهند به...

شمسی صلواتی

از اعتراضات معلمین باید دفاع کنیم. حمایت ما از آنها به معنی قدردانی از انتخاب شغل شریف معلمی ست، دفاع از شعور انسانی خودمان است، دفاع از حق تحصیل و احترام به علم ودانش است.

اکارت لایزر - ترجمه رضا کاویانی

اصلاح تصادفی بازار کار. پارلمان اسپانیا تصمیم دارد درباره اصلاحات مهم بازار کار تصمیم بگیرد. این پروژه کلیدی، امید خانم یولاندا دیاز وزیر کار چپگرای دولت اسپانیا است. آنچه در ادامه می‌آید تصویری...

ترجمه: رضا کاویانی

یاسمین فهیمی سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، نامزد رهبری فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان شد.فهیمی نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرار است در آینده رهبری فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان را...

بهرام رحمانی

تركيه در دوران مهمى قرار دارد. طبقات حاكم با سياست‌هاى خود ورشكسته شده‌اند. بحران اقتصادى، مساله‌اى مربوط به آينده نيست، بلكه مساله‌ى روز است. تركيه به درون يك منبع بحران رانده شده است. طبقه‌ى‌‌...

جای تاسف است که ما ذخایر ملی خود را صرف مواد مصرفی آن هم محصولی مانند چای می‌کنیم که نیاز مبرم یا مرگ و زندگی ما نیست. چه بسا می‌شد این تهاتر را در زمینه دارو برای بیماران سرطانی یا اقلامی استفاده...

صفحه‌ها