ویبکه هولرسن

امروز ۹ ماه مە، سالگرد پیروزی بر فاشیسم است

"میشا گابوویچ"، مورخ و جامعه شناس معاصرمی گوید: از سراسر اروپا در بزرگداشت پیروزی بر فاشیسم، به این پارک می آیند. این مکان به نوعی مکان زیارتی تبدیل شده است. مخصوصاً برای این روز مردم از سراسر آلمان، از مسکو و جمهوری های سابق شوروی و حتی از سیبری با اتوبوس, خودشان را برای شرکت در این روز به برلین می رسانند. آقای گابوویچ اضافه می کند "حتی افرادی از مسکو با اتومبیل هایشان، مسیر یك هنگ ارتش سرخ را ردیابی كردند و به برلین آمدند." و در تاریخ ۹ مە سال ۲۰۱۵، او به کمک تیمی پژوهشی، تعداد بازدیدکنندگان را شمردند: بیش از ۴۰ هزار نفر بودند.

اشتراک در RSS - ویبکه هولرسن