رضا کاویانی

ما "مردم" قرار است با چه کسانی به گفتگو بنشینیم ؟

وقتی به سفارت خانه های کشور های خارجی حمله می شود, و از دستگاه های امنیتی و پلیس انتقاد می شود, که چرا جلوی این افراد را نگرفتید در پاسخ می گویند: جلوی" مردم" را نمی شود گرفت! اما وقتی "مردم " نسبت به حق و حقوق خود اعتراض می کنند, عوامل خارجی و اغتشاشگر خوانده می شوند و آتش به اختیاران تحت امر آقای خامنه ای، " مردم" را به شدت سرکوب می کنند.

طرح صیانت، حمله به کسب و کار بیش از ۱۱ میلیون نفر از شهروندان است

طرح صیانت، حمله به نهاد های دموکراتیک کشور و دست درازی به حقوق اجتماعی شهروندان است. این طرح، حمله سازماندهی شده به کار و کسب بیش از ۱۱ میلیون نفر از شهروندانی است که در دنیای امروز، تلاش کرده اند از طریق رسانه های مجازی و ارتباطات جمعی، امرار معاش کنند. طرح صیانت، در نهایت حمله به استقلال شهروندانی است که نمی خواهند در زندان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، خموش و لب فروبسته، گرفتار بمانند و سرنوشت و آینده خود و فرزندان خویش را به دست عواملی بسپارند که نه به فرهنگ جامعه ایرانی، خود را متعلق می دانند و نه به چارچوب های حقوق بشری، پای بند اند.

نگاهی به عواقب دستگیری گسترده معلمان کشور

در کشوری که معلمان آن در زندان هستند, حتما حکمرانان آن ها کم سواد هستند و از توسعه اندیشه و استحکام فرهنگ ملی نگران می شوند و چشم انداز آینده و موقعیت خود را ناروشن و یا تاریک ارزیابی می کنند. و به همین دلیل، قاعده حکمرانی را، در حذف صورت مساله های بی پاسخ مانده می بینند. جامعه ای که معلمان آن در زندان باشند، در سراشیب سقوط اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرد. بی جهت نیست که فعالان سیاسی و مدنی کشور ما فریاد می زنند: جای معلم در زندان نیست، جای معلم در مدرسه است.

چپ باید خود را برای به میدان آمدن آماده کند

البته باید گفته شود که بخشی از این خیال پردازی ها و شیوه و رفتار سیاسی ما در مورد پدیده ها، در نگاه رمانتیک جامعه شرقی و از جمله ما ایرانی جاخوش کرده است. در اعلام نگاه و نظر ما به طور تاریخی، صراحت کلام دیده نشده است. ما بیشتر از همه به نوعی تقدیر گرایی مذهبی گرفتار مانده ایم. ما بیشتر از اینکه برای رفع و رجوع مسائل و مشکلات در هم تنیده خود به برآیند گفتمان های فلسفی و اجتماعی متوصل شویم، با راهکارهای سیاسی، به دنبال حل و فصل معضلات خود بوده ایم، که نتیجه ای نگرفته ایم. بخشی از مسائل نا شناخته، بین تئوری وعمل نهفته است.

اشتراک در RSS - رضا  کاویانی