گزارش از آفریقای جنوبی - ترجمه رضا کاویانی

یاکوب زوما، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به زندان محکوم شد

یاکوب زوما قبلاً به عنوان مبارز علیه آپارتاید شهرت پیدا کرده بود، از جمله ده سال زندان را با نلسون ماندلا در زندان جزیره روبن گذرانده بود. او پس از پایان حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی از تبعید بازگشت و دوباره وارد سیاست گردید. اما در اواخر دوره تصدی وی حتی همکاران برجسته حزب از وی فاصله گرفتند. جکسون موتمبو، رهبر گروه سابق مجلس شورای ملی کنگره گفت: "ما خودمان بودیم که آفریقای جنوبی را با انتخاب زوما به عنوان رئیس جمهور وارد این آشفتگی کردیم، ما باید از نزدیک به این مرد نگاه می کردیم. ما می بایست برای انتخاب مسولین، چشمان خود را باز می کردیم. با نگاهی به گذشته، ما در ارزیابی خود، اشتباه وحشتناکی انجام دادیم.

اشتراک در RSS - گزارش از آفریقای جنوبی - ترجمه رضا کاویانی