تقی رحمانی

تاجیک، تاجیک بمان!

وی معتقد است که روزنامه نگار حرفه ای در هر شرایطی باید کار خودش را انجام دهد. این ویژگی مثبت اگر در قوچانی بارز شد اما در عبدالرضا تاجیک به خاطر موقعیت اپوزیسیونی و محرومیت، بیشتر نمود دارد. چون لااقل محمد قوچانی اسپانسر و حامی مالی پیدا می کند اما تاجیک نه امتیازی به وی داده شد و نه اسپانسر مالی داشت

جنبش سبز، راهبردهای ناکام یا چه نباید کردها؟

جنبش سبز به تعبیر همگان متعلق به همه مردم و جریان هاست. اکنون باید دید آنهایی که جبهه یا اقدام واحد با موضع گیری قاطع می خواهند برای جنبش چه کرده اند. آیا جریان ها و و افرادی که رسانه در اختیار دارند حاضرند در روز یک ساعت فقط در خدمت اخبار جنبش سبز باشند بدون اینکه نام جریان خود را مطرح کنند. اگر چنین نمی کنند چگونه می توانند جبهه مشترک خلق کنند؟

دولت دینی ، سکولار یا دولت قانونمند؟

این نوشتار تلاش می کند تا در واکاوی مفهوم سکولاریسم و نسبت آن با جامعه ایران به شرایط جدید جامعه و جنبش سبز بپردازد.لازم به تذکر است که واژه سکولار در مباحث مربوط به دولت در این نوشتار با لائیسیته مترادف است

جنبش کارگری و مطالبه محوری

جنبش سبز در رابطه با کارگران صنعتی و معلمان که از اقشار متوسط شهری هستند باید نوعی رابطه ترویجی برقرار کند این رابطه ترویجی به معنای جذب بیشتر صنفی این اقشار درون جنبش سبز است. مطالبه محوری از ویژگیهای جنبش سبز است و اصول بنیادین جنبش سبز در توجه به جنبشهای خاص و جزء معنی می یابد و عبور از کل گرایی و دولت محوری از ویژگیهای اصلی این جنبش است

دموکراسی و امور جزئی

فرق جنبش سبز با اصلاح طلبی گذشته و انقلاب اسلامی 1357 در همین است. این بار دموکراسی مصداقی است و چارچوب معین تعریف شده اما مرحله ای دارد. اگر آزادی و دموکراسی می خواهیم در شرایط فعلی آزادی بیان قانونمند، حق تجمع مسالمت آمیز، حق اعتراض و تشکل صنفی، قومی، مدنی، مذهبی و سیاسی را طلب می کنیم

سه ویژگی دموکراسی خواهی و نسبت آن با جنبش سبز

این نوشتار مدعی است که جریانات فکری ایران اعم از سکولار، چپ و مذهبی قبل از انقلاب از ویژگی های آرمان گرایی، کل گرایی و انسان شناسی ایده آل برخوردار بودند، که این سه ویژگی نه به دموکراسی، بلکه به رهایی بخشی ختم می شود

کدام ایران: مقتدر، ملی، یا مدنی

دیدگاه مدنی رفتار مدنی می طلبد. جامعه در حال مزه مزه کردن راهبردهایی است که از بن بست پارلمان به خیابان آمده است اما نه به شکل شورشی بلکه به شکل مدنی آن و در پی ان است که با تغییر قوانین و اصلاح ساختارها باز هم به پارلمان بازگردد و راهبرد مدنی-خیابانی به جنبش تحمیل شده اما عکس العمل آن خیابانی - شورشی نیست.

تعامل مطالبات حداکثری و مطالبات توافقی

ماینگین خواسته ها، منطقه مشاع همه نیروها و جریانهایی می شود که خود را ایرانی می دانند و برای اقتدار ملی دموکراتیک ایران دل می سوزانند. در صورت پذیرش این ویژگی جریانها، شخصیتهای قومی، صنفی، جنسیتی، سکولار، مذهبی، چپ ملی می توانند بیانیه های مشترکی بر روی مطالبات توافقی و میانگین و پایه ای بدهند

اصلاح طلبی و اصلاحگری

این نوشتار توصیفی بر نقدهایی است که در چند ماه اخیر به بحث جامعه محوری وارد کرده اند. جا دارداز این نقدهای شفاهی، مصاحبه ای و نوشتاری از سوی اشخاص اندیشمند و اندیشه ورز که موجب شدند تا ابعاد جامعه محوری شکافته شوند تشکر کنم. بیگمان در تعامل دیدگاه هاست که بسیاری از نکات نمایان شوند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی رحمانی