تقی رحمانی

از قضا سر انگبین صفرا فزود تقدیم به دوران دانشجویی عباس شیبانی و باز هم تقدیم به مجید توکلی

او انسانی شجاع است، اگر موضعی گرفته توان دفاع از آن را نیز دارد. و اگر اشتباه کند توان نقد آن را. اما شما با این کار او را تحقیر نکردید بلکه نا خواسته راهی را گشودید که هزاران نفر به راحتی از اختلافات ظاهری فاصله بگیرند.

شانزدهم اذر چگونه؟

انچه در دانشگاه باب می شود، بعد از مدتی در جامعه موثر واقع می شود و حاکمیت را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. با توجه به این ویژگی دانشگاه، 16 اذر را باید از نگاه سبز برگزار نمود، رنگ سبز رنگ انتقام نیست، رنگ حیات است یعنی زندگی و شادی و زیستن

مادران درد و انتظار

این سخنان از سر تجربه و درد بعد از اشکها و آهها و نامرادیها و سختی های کسی است که به شما می گوید با برخی از عزیزان شما سالها زیسته و از آنها خاطره دارد. بی گمان آنان در سینه هایشان یک جنگل ستاره داشتند. رنگ این ستاره ها به اجبار سرخ بود و می شود سبزشان کرد. سبز زندگی و امید. سبز انسانی و ایرانی

نقش ابوذری دکتر ما

برای این پیرمرد جوان روحیه که پیشنهاد عضویت در حزب جمهوری اسلامی را به دلیل وجود مکانیزم حق ویژه عده ای خاص رد کرد، هیچ فرد یا شخصیتی در ایران در میان اپوزسیون و پوزسیون نیست که روحیه و تلاش و سابقه مبارزاتی برتر از وی داشته باشد

کهریزک و تلاش محمودیان

محمودیان را باید یک کارشناس تجربی کهریزک دانست که تلاش کرد حتی با مقامات مسوول در مورد پایان دادن به وضعیت بازداشت همکاری انسانی و حقوق بشری داشته باشد. با این وصف این وظیفه همه ما به خصوص اعضای جامعه مدنی و طرفداران حقوق بشر است که کار بزرگ محمودیان را ارج بنهیم

چه نوع رابطه شبکهای "راه سبز امید"

شكل گیری نهادهای غیر رسمی مدنی به عنوان مكمل، حیات بخش و متحرك و مؤثر میتواند راه سبز امید را شكوفاتر كند. این نهادها در محله، مدرسه، دانشگاه، محیط كار و میان دوستان و خانوادهها میتواند به وجود آید.

بخش: 

راهبرد و تاکتیک مناسب برای جنبش سبز

در چهار چوب روش احیای فصل سوم قانون اساسی و حقوق مردم فعال است. به نحوی که قانون طوری تفسیر یا اصلاح شوند تا حق حاکمیت مردم، حق تجمع، تظاهرات و ازادی بیان و عقیده و . . . تضمین شود تا حاکمیت مردم در عمل تبلور یابد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی رحمانی