تقی رحمانی

همه پایه های راه سبز امید

خطرناکترین رفتار آن است که رابطه خود را با مردم بدون به رسمیت شناختن نهادهای مدنی مرجع برقرار سازد. این گونه رفتار به پوپو لیسم منجر خواهد شد و رفتار شبکه ایی محله، محیط کار، دانشگاه و دبیرستان را جایگزین محض رابطه با نهادهای مدنی می کند. این نوع از ارتباط اجتماعی در انقلاب صورت گرفت اما به دموکراسی منجر نگردید

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی رحمانی