جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک

تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک
در اعتراض به قتل شاعر آزادی خواه، بکتاش آبتین، و در بزرگداشت نام او شمعی خواهیم افروخت
شنبه ١۵ ژانویه ساعت ١٦ تا ١٧

اشتراک در RSS - جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک