مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا- آلمان

اطلاعیه مشترک درباره چگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستای ترکمنصحرا

اطلاعیه درباره چگونگی پیش آمدن درگیری در۲ روستای ترکمنصحرا واستقراریگانهای ضد شورش.اطلاعیه مشترک درباره چگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستای ترکمنصحرا .طبق اطلاعاتی که امروز ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ ازترکمن صحرا دریافت شد، ماجرای تاسفبار درگیری اهالی دو روستا که در دیروز و دیشب جریان داشته ازاین قراراست که در اطلاعیه مشترک آمده است.

اشتراک در RSS - مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا- آلمان