کتابخانه مجازی

 فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر : امید اقدمی و علی صمد
همکاران این شماره: حسین غبرایی، دکتر سعید پیوندی، فرخ نعمت پــور،...

بهرام رحمانی

تله جنسی یا دام شیرین یا پرستو است که در آن یک سازمان عملیاتی است که در آن یک سازمان مخفی تلاش دارد تا با تهدید به برملا کردن روابط نا مشروع جنسی یا عاطفی و رسوا سازی هدف تله، او را به عنوان...

نگاهی به تلاش‌های ادبی رضا خندان‌‌(مهابادی) و همکاری‌هایش با زنده‌یاد علی‌اشرف درویشیان!

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد

نقی حمیدیان

سناریوی مناسبی در ذهن آماده کردم. به علت شلوغی، چند روز بعد مرا برای بازجوئی به یکی از چادرهای متعددی که در باغ اوین، به همین منظور برپا شده بود، بردند. مصطفوی بازجوی شکنجه گر ساواک به اتفاق یک...

عاموس عوز
ترجمه از:
محمود شوشتری

فریاد عاموس عوز در غوغای سخنوری و فریادهای مزورانه و هیستریک رایج سردمداران جهان سیاست در مورد حل درگیری خونین و جانکاه خاورمیانه، فریادی است از روی عقل سلیم ودرایت. او با تحلیلی دقیق و درست به...

نظر1
برگردان: محمود شوشتری

کتاب آخرین روشنایی نوشته تئودور کالیفیدوس وسیله محمود شوشتری از سوئدی به فارسی برگردانده شده و به لطف ایشان برای نشر در اختیار نشریه کار گذاشته شده است.
شب سالنو بود، برف ریزی همراه با قطرات...

مریم سطوت

تقدیم به محمدرضا بیگی، برای دل سوزاندن اش، برای هم فکری اش
و همراهی اش با تمام لحظاتم*

رقیه دانشگری

«اینک، که سه دهه از آن تاریخ می گذرد، امید من آن است که با نگارش این دفتر تجربه ای را در اختیارنسل جوان کشورم بگذارم، تجربه ای که به ما می گوید بر داوری های خود درنگ کنیم، از آن چه بر شکنجه دیدگان...