هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در این روزهای دردناک جنگ و ترور و آوارگی و زلزله در کنار مردم افغانستان‌ایم!

هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ازسوی اعضا و دوستداران سازمان به‌مردم بلازده و ستم‌دیدهٔ همسایه تسلیت می‌گوید و خود را در این مصیبت شریک و در کنار مردم افغانستان می‌داند.

اشتراک در RSS - هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)