حميد حسيني

استبداد و سلطنت همزاد یکدیگر هستند!

طرفداران پادشاهی اسمان و زمین را بهم می دوزند تا ثابت کنند، سلطنت منافاتی با دمکراسی ندارد. می توان هم سلطنت داشت هم دمکراسی، آنها برای عوام فریبی انگلستان و بعضی کشورهای غربی را شاهد می اورند .
اشتراک در RSS - حميد حسيني