محمود سيدى

مجمع عمومی سازمان ملل و حضور رئیسی

"برجام" مطمئنا يكى از موضوعات مطرح در اين اجلاس خواهد بود .اقاى آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، مطرح كرده است كه در راستاى راهگشايى در روند مذاكرات، نشستی با اقاى رئیسی در جنب اجلاس عمومى سازمان ملل خواهد داشت. بسيارى بر اين باورند كه، فرجام موفقيت اميز "مذاكرات برجام"، به نفع مردم ايران، منطقه و جامعه بين المللى است و اميدوارند با استفاده از فرصت برگزاری اجلاس سازمان ملل، در حاشیه آن نشست‌هاى جانبی طرفهای درگیر برگزار گردد تا در روند مذاكرات برجام گشايشی ايجاد شود.

كابينه بى تدبير و بحران مديريت و ناكار آمدى

كابينه رئيسى از همان ابتدا عليرغم حمايت وسيع مجلس، نتوانست نظر مديران سياسى و جناح بندى هاى حكومتى را جلب كند. اكنون با گذاشت يكسال، بحران بى تدبيرى، بى برنامه گى و عملكرد جزيره اى بيش از پيش آشكار شده و عدم موفقيت خود را نشان داده

اشتراک در RSS - محمود سيدى