ویژه نامه جشنواره اومانیته FÊTE DE L'HUMANITÉ

«گروه کار امور بین‌الملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)»

همان‌گونه که پیش‌تر در اطلاعیه‌ای از سوی «گروه کار امور بین‌الملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)» اعلام کرده بودیم، امسال سازمان ما در جشنواره‌ی بین‌المللی روزنامه‌ی «اومانیته» با برپایی چادری...

«گروه کار امور بین‌الملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)»

همان‌گونه که پیش‌تر در اطلاعیه‌ای از سوی «گروه کار امور بین‌الملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)» اعلام کرده بودیم، امسال سازمان ما در جشنواره‌ی بین‌المللی روزنامه‌ی «اومانیته» با برپایی چادری...

سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)

از غرفه ما در جشن اومانیته در پارس دیدن کنید.
از: ۱۸, ۱۹ و ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱- ۹,۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲
پاینده باد همبستگی بین المللی
سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)

اطلاعیهٔ گروه کار امور بین‌الملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

از غرفهٔ ما در دهکدهٔ جهان در جشن اومانیتهٔ امسال دیدن کنید!