اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

به خواست‌های مردم تن دهید، تهاجم نظامی به مناطق کردنشین و خشونت در کشور را متوقف کنید!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

باور ما بر آن است که نه تنها منافع مردم و میهن ما با منافع حکومت ولایی و استبدادی جمهوری اسلامی هم‌خوان، یک‌سو و دارای خصایص مشابه نیست، بلکه مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی، خواست، آرزو، اهداف، منافع و عزم متنافر دارند. و هر روز که می‌گذرد مردم ما با اشراف و با صدای رساتری مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی را فریاد می‌زنند.
ما باور عمیق داریم سرنوشت محتوم میهن ما به دست توان‌مند ایرانیان آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه تعیین خواهد شد!

«آزادی، آزادی، آزادی!» قیام مردم در سالگرد اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸

بر مردم آزاده و انقلابی میهن درود می‌فرستیم و یاد جوانان، نوجوانان، کودکان؛ یاد زنان و مردانی را بزرگ می‌داریم که به سخن شاعر بزرگ آزادی و عدالت اجتماعی، فرخی یزدی «در محیط‌ طوفان‌زا»، در نبرد ماهرانهٔ خدایگان آزادی با ناخدایان استبداد دینی ولایی گوهر یگانهٔ هستی خود را در طبق اخلاص گذاشتند و می‌گذارند و در راه آزادی و کسب اقتدار مردم بزرگ و سرفراز ایران از جان خود گذشتند و می‌گذرند.

جنایت حملهٔ تروریستی در شاه‌چراغ را محکوم می‌کنیم! نسبت به سوءاستفادهٔ حکومت برای سرکوب مردم هشدار می‌دهیم!

ما این اقدام تروریستی را به شدت محکوم و با بازماندگان قربانیان این فاجعه اظهار هم‌دردی می‌کنیم! بدیهی است که ما حکومت جمهوری اسلامی را مسئول اعمال هر گونه خشونت علیه مردم میهنمان می‌شناسیم.

هم‌گام و هم‌صدا در پشتیبانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی»! نه به تحریم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی!

ما با باور به توان زنان، جوانان، فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، دانشگاهیان، کنش‌گران مناطق ملی - قومی و همهٔ دیگر مردمان آزادهٔ میهن، تعیین سمت و سوی تحول و فراز و نشیب آن را حق مسلم آنان می‌دانیم و ایرانیان برون‌مرز را وام‌دار آن پیکار سترگ!

واکنش حکومت به برآمد مردم؛ گسترش و تشدید سرکوب و توسل به تزویر و ریا!

تا زمانی‌که ماشین سرکوب شما متوقف نشده است و به جای پاسخ‌گویی به خواست برحق مردم در گسترهٔ میهن، یه دروغ و تزویر و فشار و سرکوب متوسل می‌شوید و پاسخ شما به معترضین و حتی منتقدین خیابانی گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به مغز و قلب آنان است، این دعوت به گفت‌وگو تداوم همان دروغ‌ها و ترفندهای همیشگی است.

حمایت از خواست‌های برحق هم‌میهنان بلوچ، اعلام تأثر عمیق از قلب مجروح بلوچستان و هم‌دردی با مردم بلوچستان!

ما پیش از هر چیز کشتار وحشیانهٔ هم‌میهنان بلوچ را محکوم می‌کنیم و خواهان توقف ماشین سرکوب حکومت اسلامی و مجازات و محکومیت قاتلان مردمیم. هم‌زمان ما از خواست بر حق مردم بلوچستان در رسیدگی به موارد جنایات اتهامی وارده، توسط هیئت مستقلی از وکلا و قضات عادل و صالح حمایت می‌کنیم.

سرکوب دانشجویان و یورش وحشیانه به دانشگاه شریف را محکوم می‌کنیم!

ما به نام همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان، یورش به دانشجویان دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه‌های ایران را به شدیدترین وجه محکوم وهمراه دانشجویان میهن برای آزادی صدها دانشجوی بازداشت‌شده مبارزه می‌کنیم و همراه آنان فریاد می‌زنیم: «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!»

ابراهیم رئیسی قاتل فرزندان ایران، رئیس جمهور برگزیدۀ مردم ایران نیست!

در اعتراض به حضور ابراهیم رئیسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سازمان ضمن محکوم کردن سیاست سرکوب، شکنجه و کشتار و مخالفت قاطع با دستگيرى‌های گستردهٔ فعالين سياسى، صنفى و مدنی و پافشاری بر خواست آزادی بدون قید و شرط آنان، ابراهیم رئیسی را شایستهٔ نمایندگی مردم ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌داند و در کارزار اعتراض به حضور وی در این نشست شرکت می‌کند.

اشتراک در RSS - اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)