گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - داخل کشور

از اتحاد و همبستگی همهٔ اقوام ایران‌زمین برای کسب حقوق پایمال شدهٔ خود و حفظ تمامیت ارضی کشور پشتیبانی می‌کنیم!

این حکومت است که با قصور در انجام تکالیف خود و نادیده گرفتن حقوق قانونی شهروندان، زمینهٔ سوء‌استفادهٔ دیگر کشورها را سبب شده است، می‌کوشد تا طمع‌ورزی دشمنان و مخالفان کشور را به اعتراضات مردم نسبت دهد.
همان‌طور که از آغاز اعتراضات گفته شده، بر اساس رسالتی که داریم در مقابل طمع‌ورزی و تهدیدهای بیگانگان نسبت به این سرزمین ایستاده‌ایم و باید مدافع اتحاد و همبستگی میان اقوام ساکن درایران زمین باشیم و ازمطالبات همهٔ اقوام کشور که به طور مسالمت‌آمیز انجام می‌گیرد، پشتیبانی کنیم و در این فرایند دست در دست آنان و همراه آنان باشیم.

از مبارزات مسالمت‌آمیز مردم بر علیه نیروهای سرکوب‌گر حکومت پشتیبانی می‌کنیم!

جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موجب آزردگی وجدان عمومی جامعه و همبستگی بیشتر مردم بر علیه سیاست‌های خشن و سرکوب‌گر حکومت و هم‌دردی با خانوادهٔ مهسا شده است. یقیناً این اعتراضات گسترده که مسالمت‌آمیز و بدون خشونت انجام می‌گیرد، مورد حمایت همهٔ آزادی‌خواهان وعدالت‌طلبان است که برای تامین آزادی، عدالت و رعایت حقوق بشر مبارزه می‌کنند تا ریشه‌های ظلم وستم و بیداد علیه مردم و به ویژه زنان را بخشکانند.

اشتراک در RSS -  گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - داخل کشور