راهکار سوسیالیستی

شرایط و موقعیت ویژه مبارزات رهایی بخش با شعار زن, زندگی، آزادی را درک کنیم!

تحلیل راهکار سوسیالیستی از شرایط کنونی در ایران.

خیزش انقلابی مردم ایران با شعار زن، زندگی، آبادی شصت وششمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. مردم ایران به تناسب موقعیت های خود در شهرهای مختلف در اعتلای این خیزش نقش داشته و دارند و اما یک واقعیت عریان امروز پیش روی همه ماقرار دارد و آن برجستگی مبارزات مردم کوردستان و مناطق کردنشین در این خیزش انقلابی است.

شعار‌ها بانگ رسای خواسته‌ها و برنامه زندگی آینده‌‌ی مردم

ما در راهکار سوسیالیستی شعار «زن، زندگی، آزادی» را با شعار «کار، عدالت، آبادی» پیوند می‌زنیم تا بیانگر همه‌‌ی آن‌چیزهایی باشد که پایه‌های محکمی برای سعادتمندی انسان فراهم می‌کنند.

مردم، بنا به دلایل بسیار، در تصویری از زندگی حال و آینده از تاثیر متقابل فرم و محتوا، آنچه را که ‌‌نمی‌خواهند راحت‌‌‌تر به زبان جاری می‌کنند تا آنچه را که می‌خواهند. ‌‌یکی از مهم‌ترین دلایل این انتخاب آسان (برای به زبان‌راندن شعارهای بیانگر آنچه ‌‌نمی‌خواهند) دقیقاً ناشی از تجربه زیستن در آن فضا است.

آغاز عقب نشینی یا ریاکاری و فریب

یکی از نشانه های پیروزی در این میدان نابرابر تحقق خواست “آزادی زندانیان سیاسی” است و همراه با آن باید بتوان امتیازات بیشتری را برای حفظ جان و سلامت مردم کسب کرد.

پایداری مردم آگاه در پس این هفته های نبرد نابرابر که تنها به نیروی فریاد در برابر رژیمی سراپا مسلح نمایشی از قدرت و صلابت را به رخ جهانیان کشید. مردم دنیا مبهوت از از این همبستگی نوپدید در داخل و خارج از کشور بین ایرانیان به حمایت از مردم ایران برانگیخته شده اند.

“کشف شعارها و راهکارها با شناخت از پروپاگاندای جمهوری اسلامی”

ادبیات و واژگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی همانند هر نظامِ‌ سیاسیِ‌ خودکامه و استبدادی برای ادامه و بقای‌ خود نیازمندِ پایش موقعیت موجود و بر پایه‌ی آن تعیین خط مشی برای سیستم های‌ اطلاعاتی _امنیتی _ نظامی و تبلیغاتی خود است.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

“اولین نشانه ‌ی پیروزی؛ گشوده شدن درهای زندان است”

در آستانه ی چهارمین هفته از خیزش عمومی مردم آزاده ایران، از زنان و مردان از پیر و جوان ، دانشجویان اندیشمند و قهرمان و دانش آموزان پیشرو و پرتوان و سیل رزمنده‌ی پر شوری از همه جای ایران در کوچه و خیابان قرار داریم و هرچه می‌گذرد این اعتراضات توده‌ای و فراگیر، افق روشن تری از  آینده ای را نمایان می کند که در آن جایی برای دیکتاتوری و استبداد نمی تواند باشد.

بخش: 

سازماندهی اجتماعی اعتراضات و تدارک وسیع اعتصابات کارگری

"بیانیه راهکار سوسیالیستی"

بی تردید امروز خیزش فراگیر و همه جانبه ایران را دربر گرفته‌است در صف مقدم این خیزش عمومی زنان و دانشجویان پیشتازند. توده‌های مردم زحمتکش و آگاه برای حمایت از فرزندان دلیر خود با همه‌ی توش و توان خود، نگرانی در خانه را به فریاد خشم آلود در خیابان بدل کرده‌اند و افراد وسیعی از طبقات اجتماعی بصورت انفرادی یا گروه‌های کوچک به این خیزش روبه رشد کنونی می پیوندند اما هنوز تا رسیدن به پایداری این خیزش و ارتقاء آن به قیامی استوار و تعیین کننده  فاصله ی معناداری وجود دارد!

اشتراک در RSS - راهکار سوسیالیستی