پیام‌ها

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
روابط عمومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در نبرد مردم میهن ما در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه، هم‌اندیشی و هم‌کاری‌های سیاسی نیروهای ملی، دموکراتیک و مردمی، ضرورتی مبرم جهت یاری دادن به این جنبش عظیم است. مبارزه‌ای که سرانجام آن...

پیام سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ما با اندوهی بزرگ در از دست دادن رفیق عزیزمان رضا رضایی، این ضایعه را به همسر و دختر آن زنده‌یاد و هم‌چنین تمامی بازماندگان، یاران، رفقا، دوستان و دوستداران او تسلیت می‌گوییم.

اعلامیهٔ هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تا زمانی‌که ماشین سرکوب شما متوقف نشده است و به جای پاسخ‌گویی به خواست برحق مردم در گسترهٔ میهن، یه دروغ و تزویر و فشار و سرکوب متوسل می‌شوید و پاسخ شما به معترضین و حتی منتقدین خیابانی گاز اشک‌...

اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شورای مرکزی، جهت واکنش هر چه فعال‌تر سازمان نسبت به روندهای جاری کشور تصمیم گرفت تا با فراهم آوردن مشارکت هرچه بیشتر اعضا، هواداران و دوستان سازمان، بررسی برگزاری کنگرهٔ فوق‌العاده را در اولویت...

پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در ارتباط با فراخوان شورای دانشگاه صنعتی شریف ما تاکید بر شیوه‌های مبارزاتی خشونت‌ پرهیز و مطالبه ‌محور و حضور مجموعه نیروهای میهن‌دوست، استبداد ستیز، آزادی‌خواه و برابری‌ خواه را تنها ضامن تحمیل...

پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با هم‌میهنان مصدوم و مجروح، با خانواده‌های آنان و با همهٔ کسانی که در نتیجهٔ این زلزله به آنان خسارات مالی وارد و یا زندگی‌شان مختل شده، هم‌درد است.

پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

حزب تودهٔ ایران مهم‌ترین رکن پیشینهٔ تاریخی ایران در طرح امر خطیر حضور زنان در جامعه و تأمین برابری و حقوق آنان بوده است. تأکید بر این امر و اهمیت تاریخی مبارزه در راه آن به ویژه امروز قابل تأمل...

پیام هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سی و چهارمین سالگرد فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نام جان‌باختگان آن را گرامی می‌دارد و از آنان به بزرگی یاد می‌کند! همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان که...

پیام تبریک هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

از سوی همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تأمین یک‌پارچگی حزب دموکرات کردستان ایران را صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم و آرزو داریم این وحدت بتواند نیروی هرچه بیش‌تری در راه...