بهروز ورزنده

اثبات وجود خدا بر پایه علم؟ یا تغییر باورها و ساده‌لوحی

پرسش اساسی در طول تاریخ همواره این بوده و هست که آیا اثبات وجود و یا عدم وجود خدا اصولاً ممکن است؟ اگر آری، پاسخ کدام است، و اگر خیر، علت چیست؟ کوشش‌های فراوانی تاکنون از هرسو به‌عمل آمده است تا هم وجود و هم عدم وجود آن را امری بدیهی و اثبات‌شده فرض و ادعا کنند، اما ناکافی و ناروشن بودن این ادعاها باعث شده است که پذیرش آن ‌همچنان مورد سؤال باشد.

بخش: 
اشتراک در RSS - بهروز ورزنده